† śp. ks. Stanisław Rakiej SChr.

3 X 1949 –  27 II 2021

NIECH ODPOCZYWA W POKOJU

Bóg powołał do wieczności naszego byłego Proboszcza: śp. † Ks. Stanisława Rakieja SChr  (72)

W ten czwartek, 4 marca 2021, o godz. 11:00 am, odprawiona została Msza święta żałobna w naszym kościele św. Jadwigi w Oshawie za śp. ks. Stanisława Rakieja SChr.

Zmarłego polecamy Bożemu Miłosierdziu, a rodzinie, współbraciom i znajomym pogrążonym w żałobie składamy wyrazy współczucia.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.  Dobry Jezus, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen

MAY HE REST IN PEACE

Recently, God called to eternity our previous Pastor:   † Rev. Stanisław Rakiej SChr  (72)

We offer our heartfelt condolences to his family, confrere priests, and to all those who have passed away

we offer God’s mercy.

Give them eternal rest O Lord!  

EPITAFIA  /  OBITUARY

Z nadzieją Zmartwychwstania w Chrystusie informujemy, że w sobotę, 27 lutego 2021 r. o godz. 22: 10, na plebanii w Pompano Beach odszedł do Pana, ks. Stanisław Rakiej SChr. Ks. Rakiej urodził się 3 października 1949 r. w Płotach. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 15 sierpnia 1967 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1968 r. w Ziębicach, zaś dozgonną 8 kwietnia 1972 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1974 r. w Poznaniu z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka. Po święceniach pracował, jako wikariusz w Parafii pw. Świętego Ducha w Szczecinie (1974-1977). W latach 1977-1992 był duszpasterzem Polaków w Australii i Nowej Zelandii: Adelaide, Ashfield, Coogee, East Roseville, Geelong, Ponsonby-Auckland, Bankstown. Od 1992 był duszpasterzem w ośrodkach polonijnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie: Minneapolis, Chatham, Scarborough i Oshawa.     Od 2015 r. był proboszczem Polskiej Misji Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach FL.

Fr. Stanislaw Rakiej SChr, was born on the 3rd of October, 1949 in Płoty – a town in south-western Poland.            He joined the Society of Christ on August 15th, 1967; professed his temporary vows on September 8th, 1968 in Ziebice, and the perpetual vows on April 8th, 1972 in the City of Poznan. Fr. Stanislaw was ordained a priest on May 15th, 1974, from the hands of Fr. Anthony Baraniak abp. of Poznan. After ordination, he worked as a vicar in the Holy Spirit Parish in Szczecin (1974-1977).  From 1977 to 1992, Fr. Stanislaw was the pastor of Poles in Australia and New Zealand: Adelaide, Ashfield, Coogee, East Roseville, Geelong, Ponsonby-Auckland, and Bankstown.    From 1992, Fr. Stanislaw was a pastor at polish centers in the United States and Canada: Minneapolis, Chatham, Scarborough, and Oshawa. Since 2015, Fr. Rakiej was the Pastor of the Polish Catholic Mission of Our Lady of Czestochowa in Pompano Beach.  Fr. Rakiej passed away on Saturday, February 27th, 2021, at 22:10 pm Florida time at the Pompano Beach rectory. Requiescat in pace!

Podajemy link w celu zobaczenia zdjęć z uroczystości pogrzebowych 

śp. ks. Stanisława Rakieja SChr  

http://tchr.us/aktualnosci/uroczystosci-pogrzebowe-sp-ks-stanislawa-rakieja-schr-na-florydzie

Link:  Podziękowanie za dar życia i kapłaństwa śp. ks. Stanisława Rakieja SChr

ks Stanislaw Rakiej – Dziękczynienie za dar życia i Kapłaństwa

Poniżej film z Mszy św. pogrzebowej ks.Stanisława Rakieja – Płoty, Polska

Po uroczystościach na Florydzie ciało zmarłego zostanie przetransportowane do Polski.

  • śp. ks. Stanisław zostanie pochowany na cmentarzu w Płotach.

Polecamy zmarłego śp. ks. Stanisława miłosierdziu Bożemu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.

 

Comments are closed.