Wprowadzenie w posługę proboszcza

„Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas.”- św. J.M. Vianney. Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Oshawie 14 kwietnia 2024 w rocznicę Chrztu Polski przeżywała wspaniałą uroczystość wprowadzenia w posługę proboszcza ks. Marcina Dzilińskiego SChr. Uroczystej Mszy św przewodniczył Biskup Archidiecezji Toronto Vincent Nguyen, któremu towarzyszyli : Prowincjał Prowincji Północnoamerykańskiej ks. Jacek Walkiewicz SChr oraz Wiceprzewodniczący Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę i dyrektor Centrali Radia Maryja w Kanadzie o. Jacek Cydzik CssR. Nie zabrakło księży proboszczów z sąsiednich parafii . Swoją modlitwą i obecnością wspierał ks. Waldemar Matusiak SChr– proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Scarborough, ks. Wojciech Błach OMI- proboszcz z Parafii św. Teresy w Courtice, ks. Marian Sisko – proboszcz z parafii św. Krzyża i Grzegorza Wielkiego z Oshawy. Dołączyły do naszego parafialnego uwielbienia Boga również siostry zakonne: s.Michalina Wojnarowicz MChr oraz s. Renata Szawara S.S.P.C i s.Magdalena S.S.P.C. Nie zabrakło licznie przybyłych członków Organizacji i Stowarzyszeń Polonijnych z okręgu Oshawa, jak również grup i wspólnot parafialnych. Po uroczystej Mszy św. rada parafialna przygotowała Świąteczny obiad „Święconkę Parafialną” . Doświadczenie radości, wspólnoty oraz tego, że możemy być razem i wzrastać na drodze wiary i poznawać Pana przy wspólnym stole udzieliły się wszystkim uczestnikom.
Bądź uwielbiony Panie za świadectwo Twoich kapłanów. Bądź uwielbiony Panie za świadectwo naszego proboszcza, księdza Marcina Dzilińskiego SChr. Bądź uwielbiony Panie za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które spłynęły i będą spływać na nas przez jego słowa, jego ręce i jego przykład.
Święta Jadwigo Śląska módl się za nami.

Comments are closed.