Lekcje Religii przy parafii

“Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”- Jan Zamoyski. Dla nas katolików tym najważniejszym nauczycielem powienien stawać się Jezus Chrystus. Jego nauka jest tą najważniejszą, bo odnoszącą się do objawienia Boga, do naszego miejsca w świecie tym i przyszłym. Cierpka jest nauka Jezusa, choć nauczyciel jest pełen miłości. Nagląca jest Jego nauka, choć nauczyciel cierpliwy. Nauka Chrystusa jest niewygodna, ale jest jedyną wartościową. Spod wpływu tego Nauczyciela nie można wyjść bez szkody. Tym goręcej zapraszamy na katechezy.

Prosimy rodziców którzy nie zapisali jeszcze swojego dziecka na katechezę przyparafialną aby jak najszybciej to uczynili.

Oferujemy katechezy:

  • wczesnoszkolne,
  • przygotowujące do przyjęcia I Komunii Świętej,
  • po I Komunii Świętej,
  • przygotowujące do przyjęcia Sakramentu bierzmowania
  • dla starszej młodzieży po bierzmowaniu
  • szkół średnich i studentów zapraszamy na Spotkania Formacyjne Młodych.

Katechezy są bezpłatne. Rozpoczęcie zajęć od połowy września. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy.

Koordynator Lekcji Religii – Religion Education Coordinator: RENATA WÓJTOWICZ 905-441-1992