Stowarzyszenie Pań św. Jadwigi

Stowarzyszenie Pań św. Jadwigi jest organizacją zakorzenioną w wartościach ewangelicznych. Bóg wzywa swoich członków do świętości poprzez służbę ludowi Bożemu i parafianom kościoła św. Jadwigi Śląskiej. Towarzystwo Pań św. Jadwigi założył ks. Piotr Klita w październiku 1952 roku. Stowarzyszenie zobowiązało się do służenia wszystkim obywatelom dobrej woli, na chwałę Boga i Ojczyzny.

Obecnie Funkcję Prezydenta pełni:  RENATA WÓJTOWICZ 905-441-1192