Lektorzy

Zadaniem lektora jest proklamacja Słowa Bożego podczas Mszy świętej. Jest to ważna funkcja we wspólnocie Kościoła. Słowo Boże jest dla każdego z nas drogowskazem jak należy żyć i postępować w życiu. Zachęcamy do podjęcia tej posługi, młodzież i starszych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Cenne wskazówki dla wszystkich lektorów: Warsztaty Słowa Bożego

Link do czytań na każdy dzień dla lektorow: http://www.biblijni.pl/czytania/

Koordynator Lektorów: ALEKSANDRA KOŁODZIEJ 905-576-0434