Best wishes to my dear Parishioners

You also are blessed because you have heard and believed. A soul that believes both conceives and brings forth the Word of God and acknowledges his works” – St. Ambrose

This time always brings joy – hopefully today’s joy will make us meditate and live this mystery as a family and in divine grace. “The grace that has appeared in the world is Jesus, born of the Virgin Mary, God and true man. He has shared our path. He has come to free us from darkness and give us light. In Him grace, mercy, and the tenderness of the Father have appeared: Jesus is Love made flesh. He is not only a teacher of wisdom. He is the meaning of life and of history that has a spot among us. I thank you all for your expressions of affection and your warm greetings during this time. It is my third Christmas with you and I am very happy to serve you as your priest. I strive everyday to guide you and show you the path to God. A thousand thanks to all of you who since November 16, 2021 have become my spiritual family.
I cannot stop thanking and congratulating on this Christmas day all our volunteers: altar servers, lectors, extraordinary ministers, decorators, ushers, Cor – In – Cordis, Knights of Columbus, organists, and the active members of all the groups and ministries of the parish and Polish organizations. All of you are the heart of the parish, I feel very grateful for all the support you bring to our parish community. Thank you very much for all your efforts.
Finally, I thank and congratulate the Staff of our parish for the hard work they have done this past
year. They have worked as a team and I know they have given their best and will continue to do so. I am very happy with all of them because they are a great team and they give their best to serve you as you deserve it, whilst they always seek to show the face of Christ. For me as a priest, they are not
just employees, they are a family of faith who help me carry this parish forward.
On behalf of the Staff and myself, we wish this Christmas to be a time of hope and spiritual reconciliation. May the grace and peace of Baby Jesus abundantly bless your homes, your families, your intentions and all your projects. We wish you a Merry Christmas, full of peace and family atmosphere, and a Happy New Year 2024.


„I wy jesteście błogosławieni, ponieważ usłyszeliście i uwierzyliście. Dusza, która wierzy, poczyna i wydaje Słowo Boże oraz uznaje Jego dzieła.”
– św. Ambroży
Ten czas zawsze przynosi radość – miejmy nadzieję, że dzisiejsza radość skłoni nas do medytacji i przeżywania tej tajemnicy w rodzinie i w łasce Bożej. „Łaską, która objawiła się na świecie, jest Jezus, narodzony z Maryi Dziewicy, Bóg i prawdziwy człowiek. Przyszedł do naszej historii, podzielił naszą drogę. Przyszedł, aby nas wyzwolić z ciemności i dać nam światło. W Nim objawiła się łaska, miłosierdzie i czułość Ojca: Jezus jest Miłością, która stała się ciałem. Jest nie tylko nauczycielem mądrości. Nie jest ideałem, do jakiego dążymy. On jest znaczeniem życia i historii, która ma swoje miejsce wśród nas”. Dziękuję wszystkim za wyrazy życzeń i wdzięczności w tym czasie. To moje trzecie Święta Bożego Narodzenia z Wami i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę służyć Państwu jako Wasz ksiądz. Każdego dnia staram się Was prowadzić i wskazywać drogę do Boga. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy od 16 listopada 2021 roku stali się moją duchową rodziną.
Nie mogę przestać dziękować i gratulować w ten świąteczny dzień wszystkim naszym wolontariuszom: ministrantom, lektorom, dekoratorkom, szafarzom nadzwyczajnym komunii świętej, scholi Cor-In-Cordis, Rycerzom Kolumba, organistom a także czynnym członkom wszystkich grup
i duszpasterstw parafii oraz organizacjom polonijnym. Wszyscy jesteście sercem parafii, jestem bardzo wdzięczny za całe wsparcie, jakie wnosicie do naszej wspólnoty parafialnej. Dziękuję bardzo za cały Wasz wysiłek.
Na koniec dziękuję i gratuluję pracownikom naszej parafii ciężkiej pracy, jaką wykonali w minionym roku. Pracowali jako zespół i wiem, że dali z siebie wszystko i nadal będą to robić. Jestem bardzo zadowolony z nich wszystkich, ponieważ stanowią wspaniały zespół rady parafialnej i finansowej i poświęcają swój cenny czas, aby służyć wam tak, jak na to zasługujecie, a jednocześnie zawsze starają się ukazać oblicze Chrystusa. Dla mnie jako księdza są to nie tylko pracownicy, to rodzina wiary, która pomaga mi rozwijać tę parafię.
W imieniu Kadry i własnym życzymy, aby te Święta Bożego Narodzenia były czasem nadziei i duchowego pojednania. Niech łaska i pokój Dzieciątka Jezus obficie błogosławią Wasze domy, Wasze rodziny, Wasze intencje i wszystkie Wasze projekty. Życzymy Państwu Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych pokoju i rodzinnej atmosfery oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2024.
ks. Marcin Dziliński SChr

Comments are closed.