Czerwiec- Miesiącem Najświętszego Serca Pana Jezusa // June – the Month Honouring the Heart of Jesus

CZERWIEC – MIESIĄC CZCI  NSPJ

W miesiącu czerwcu czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Nabożeństwo do Serca Jezusowego ma nas uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce.          Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa niech będzie naszą codzienną modlitwą przy pacierzu.

JUNE – THE MONTH HONOURING THE HEART OF JESUS

During June we honor the Most Sacred Heart of our Lord Jesus. The church regards the devotion to the Heart of Jesus as a sign of God’s love for his people. Devotions to the Heart of Jesus make us conscious of our sins, mobilizes us in the name of Christ’s love to battle with him and to make amends for those who have greatly injured the Heart of God. We encourage everyone to the specific prayers entreating the Heart of Jesus for mutual love in our families. The Litany to the Sacred Heart of our Lord Jesus will be our daily prayer in our devotions.

Comments are closed.