Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Drodzy Parafianie i Przyjaciele!

W tym szczególnym czasie jesteśmy wezwani do uobecniania miłości Chrystusa
przez wielkoduszne dzieła miłości wobec naszych braci i sióstr.  
Matce Bożego Miłosierdzia i Królowej Polski powierzamy nasze intencje i postanowienia. 
Niech Ona będzie gwiazdą oświecającą naszą drogę każdego dnia i nocy życia.
Niech zmartwychwstały Chrystus, źródło życia i naszego uświęcenia,
uczyni nas zwycięzcami grzechu, słabości i smutku.
Niech Jego dobroć będzie dla nas podtrzymaniem i mocą, a Jego światło napełni nas nadzieją
i głębokim pokojem, abyśmy byli wiernymi świadkami Miłości oraz radosnymi głosicielami Ewangelii,
zawsze żyjąc dla nieśmiertelnego Zwycięzcy.
To dziękczynienie Bogu oraz ludziom za wspieranie Polskiej Parafii modlitwą,
pracą i ofiarami wyrażam w codziennej modlitwie, składając przed Bogiem wszystkie wasze intencje.
Niech zmartwychwstały Chrystus obdarzy każdegoz nas swymi łaskami.
Życzę Wam, Waszym Rodzinom i Przyjaciołom prawdziwie radosnego Alleluja!

Dear Parishioners and Friends!

During these unique times,wcannot truly experience Lent without a personal commitment
to improve our lives, we should also remember thatLent is not for us alone;
that Lent challenges us to manifest Christ’s love to our brothers and sisters.
We entrust our intentions and our resolutions to the Mother of Divine Mercy and Our Lady Queen of Poland.
May She be the bright star guidingus on our journey through our lives.
May the Risen Christ, the source of life and our sanctification,
make us victorious over sin, weakness and sadness, may we gain strength from His goodness,
and may His light fill us with hope anda profound peace,
so that we may be faithful witnesses of Love and joyful proclaimers of the Gospel,
always working for the Eternal Victor.
I take this opportunity to thank you for supporting the Polish Parish with your prayers, work and donations.
I wish you, your families and friends a truly joyous Alleluia!
Ks. Klemens Dąbrowski SChrProboszcz
Wielkanoc / Easter 2021

Comments are closed.