UWAGA:     LOCKDOWN NEWS

W piątek 12 lutego, rząd prowincji Ontario ogłosił powrót do systemu oznaczenia kolorami dla regionów, które powrócą do Covid-19 Response Framework w przyszłym tygodniu. Jest już nam wiadomo, że od wtorku 16 lutego 2021 Durham, Simcoe i Orangeville zostaną umieszczone w czerwonej (kontrolnej) strefie.

Kościoły zostają otwarte. Przypominamy, że ograniczenia w Czerwonej Strefie dla miejsc kultu są następujące:

  • 30% pojemności (z zachowaniem fizycznej odległości) na celebracje liturgiczne / sakramentalne (msze, wesela, pogrzeby, pojednanie). Należy przestrzegać wytycznych WorshipSafe.

 

This Friday, the provincial government announced the color designations for regions returning to the Covid-19 Response Framework next week. As of Tuesday, February 16, 2021, Durham, Simcoe and Orangeville will be placed in the Red (Control) Zone.

A reminder that Red Zone restrictions for places of worship are as follows:

  • 30% capacity (observing physical distancing) for liturgical/sacramental celebrations (Mass, Weddings, Funerals, Reconciliation).   WorshipSafe  guidelines must be followed

Comments are closed.