Piosenka ewangelizacyjna >DOBRO, PRAWDA I PIĘKNO<

W ramach opracowywania programu na Wielki Post, ks. proboszcz Klemens Dąbrowski SChr. wraz z Panem Romanem Barciakiem opracowali piosenkę ewangelizacyjną pt. “Prawda, dobro i piękno”. 

Dzisiejszy świat preferuje odwrotność zamiast dobra – zło; zamiast prawdy – fałsz, kłamstwo; zamiast piękna – brzydota, pogubić się można, więc – na nowo – jak odnaleźć Dobro, Prawdę i Piękno.                                                                                                                                           Tekst: Roman Barciak,
Muzyka: Ks. Klemens Dąbrowski SChr.
Canada, Ontario – January 26-28, 2021

Prawda, dobro i piękno

                                                       (Cap. II)

                                                                  G d C        A e D

Jak rozpoznać w zamęcie dnia                      C                D

Prawdę, dobro i piękno                               G                A

Jak odnaleźć każdego dnia                            d                e

Sens istnienia w nim wieczność                     a                 h

Jak oddzielić z tak wielu kłamstw                        C – G            D – A

Dobro, które istnieje                                            d – F             e – G

Aby rozbudzić sumienie                                       C d G           D e A      /2x

 

Jak rozpoznać wśród wielu słów                    C                 D

Prawdę, dobro i piękno                               G                  A

By w czystości ludzkich serc                         d                   e

Znów rodziło się piękno                                a                    h

Jak oddzielić z tak wielu kłamstw                      C – G           D – A

Prawdę, która istnieje                                       d – F            e – G

Aby wzbudzić nadzieję                                     C d G           D e A       /2x

 

Jak rozpoznać wśród tylu łez                        C                     D

Prawdę, dobro i piękno                              G                     A

I na przekór tym chwilom złym                     d                      e

Wydobyć z nich piękno                                a                       h

Jak oddzielić z tak wielu kłamstw                      C – G     D – A

Piękno, które istnieje                                        d – F       e – G

I odnaleźć w tym BOŻY plan                            d – e       e – fis

I przywrócić nadzieję                                        C d G     D e A             /2x

I przywrócić nadzieję                                              C d C           D e D

 

Comments are closed.