ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO I POLONII NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Panie nasz Jezu Chryste,

Dziś cały Episkopat, tak jak przed stu laty, zbiera się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie, a my na szlaku emigracji w Archidiecezji Ontario z całą parafią w Oshawie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą naród, Kościół w Polsce i na emigracji, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu.

Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół, Ojczyznę i Polonię, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy: Przyjdź królestwo Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społeczne. Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywatę, partyjniactwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego, co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania religii.

Świadomi naszych wad i słabości – stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny – z ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. Daj nam światłe oczy serca, abyśmy przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, który ma na imię Polska, a także w tym domu, który ma na imię Kanada. Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego braterstwa.

Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym. W trudnym czasie pandemii poprowadź nas ku chorym i starszym oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych. Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła, aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby ponownie zaznali pokoju.

Spraw, aby polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały źródło jedności i odnowy. Aby były ogniskami miłości i pokoju, wolnymi od zdrady, agresji i przemocy, otwartymi na przyjęcie nowego życia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom. Otwórz serca młodych, by ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei odnawiało wspólnotę Kościoła.

Naucz nas stawać w dziękczynieniu nad tym, co Sam stworzyłeś. Naucz nas dbać o piękną i niezniszczoną ziemię, abyśmy – w darze od Ciebie – mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas.

Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę i całą Polonię w Twoje władanie.

Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen.

Czerwiec- Miesiącem Najświętszego Serca Pana Jezusa // June – the Month Honouring the Heart of Jesus

CZERWIEC – MIESIĄC CZCI  NSPJ

W miesiącu czerwcu czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Nabożeństwo do Serca Jezusowego ma nas uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce.          Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa niech będzie naszą codzienną modlitwą przy pacierzu.

JUNE – THE MONTH HONOURING THE HEART OF JESUS

During June we honor the Most Sacred Heart of our Lord Jesus. The church regards the devotion to the Heart of Jesus as a sign of God’s love for his people. Devotions to the Heart of Jesus make us conscious of our sins, mobilizes us in the name of Christ’s love to battle with him and to make amends for those who have greatly injured the Heart of God. We encourage everyone to the specific prayers entreating the Heart of Jesus for mutual love in our families. The Litany to the Sacred Heart of our Lord Jesus will be our daily prayer in our devotions.

Ponowne Otwarcie Kościoła // The Reopening of the Church

St. Hedwig’s Parish Welcomes You Back!

Władze lokalne podały do wiadomości, że z dniem 11 czerwca b.r nasza prowincja – Ontario wchodzi w pierwszy etap ponownego otwarcia covidovego.  Z radością ogłaszamy, że regularna Msza św. zostanie wznowiona od tego piątku, 11 czerwca – w 15% pojemności kościoła (w naszym przypadku jest to 70 osób). Zobacz szczegóły poniżej:

MSZA ŚW. NIEDZIELNA:

Możliwość uczestnictwa w regularnych Mszach św. od tego weekendu:

Sobota 17:00;  Niedziela 8:00, 9:30 (Eng.) & 11:00.

Bilety na Msze św. niedzielną na 19 & 20 czerwca będą dystrybuowane w naszym kościele w najbliższy weekend.

MSZA ŚW. W DNI POWSZEDNIE:

W ten piątek, 11 czerwca b.r. wracamy do naszego regularnego harmonogramu Mszy św.

Zapraszamy wszystkich parafian na Adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 18:00,

Różaniec o godz: 18:20 oraz Mszę św. o godz. 19:00.

POMOC:

Proszę rozważyć pozostanie po niedzielnej Mszy św., aby pomóc w odkażaniu kościoła.

Z góry BÓG ZAPŁAĆ!

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

Spowiedź jest możliwa przed Mszą św., lub po wcześniejszym umówieniu się z ks. Proboszczem.

_____________________________________________________________________________

With the announcement from the local government that Ontario will be entering into the first stage of the COVID-19 re-opening on June 11; we are happy to announce that regular in-person Masses will resume starting this Friday, June 11th at 15% church capacity. Please see details below:

SUNDAY MASS: 

Our regular Sunday Mass times will resume starting this weekend as follows:

Sat. 5pm;   Sun. 8:00am, 9:30am (Eng.) & 11:00am

Tickets for the June 19th & 20th Masses will be distributed at our church this upcoming weekend.

DAILY WEEKDAY MASS: 

We return to our regular Daily Mass Schedule this Friday, June 11th at 6pm with the Eucharistic Adoration, Rosary & Mass at 7pm.

HELP NEEDED: 

Please consider staying back after the Sunday Mass to help sanitize the church. THANK YOU!

THE SACRAMENT OF PENANCE

The Sacrament of Penance (Confession) is offered before each Mass or by appointment with the Pastor.

 NABOŻEŃSTWO  MAJOWE // MAY DEVOTIONS


NABOŻEŃSTWO   MAJOWE

Maj – jest miesiącem poświęconym Maryi.  Pozostając w domach w czasie lockdown wykorzystajmy ten czas do odkrycia na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji nabożeństw majowych. Z rodziną bądź indywidualnie, wpatrując się w Oblicze Chrystusa i zagłębiając w sercu Maryi postarajmy się codziennie bądź w ramach możliwości odmawiać Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny, aby wyprosić u Pana Boga, łaskę zatrzymania pandemii.  Niech Jej matczyne orędownictwo pomoże wam przetrwać czas tej szczególnej próby.

Modlitwa Papieża Franciszka:

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze, jako znak zbawienia i nadziei. Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.  Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz, czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się oto, aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej –mogły powrócić po tym czasie próby.  Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.     Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona…

MAY DEVOTIONS

The month of May – is dedicated to the Blessed Virgin Mary. The Litany of Loreto is a beautiful prayer that calls upon the many titles of Our Lady. The Litany is an opportunity to draw closer to Jesus’ mother through seeing her as the greatest example of the Christian life. Staying at home right now due to the pandemic, let’s use this time to rediscover the beauty of the rosary and the tradition of the May Devotions. May her maternal intercession help you to endure this special trial.

ANOTHER LOCKDOWN

UWAGA:   LOCKDOWN OD 19 KWIETNIA 2021r AŻ DO ODWOŁANIA

Drodzy Parafianie,

Z uwagi na wymagania Rządu Prowincji Ontario, podczas trwania czasu stanu wyjątkowego, począwszy od poniedziałku 19 kwietnia 2021r. aż do odwołania (sugerowana data to maj 20) wszystkie Msze św. odprawiane publicznie są odwołane (DYSPENSA), zarówno w ciągu tygodnia, jak i w weekendy.   Msze święte w intencjach wcześniej zamówionych ks. Proboszcz odprawi w dowolnym czasie każdego dnia. 

NIEDZIELA:   Nasz kościół będzie otwarty każdej niedzieli w godzinach: 10:00am – 2:00PM do prywatnej 10 minutowej modlitewnej adoracji.  9 OSÓB – to maksymalna zezwolona ilość ludzi w kościele; podczas adoracji istnieje możliwość przyjęcia komunii świętej.

DNI POWSZEDNIE: Od poniedziałku do soboty, kościół będzie otwarty od godz: 5:00PM do 6:00PM, w tym czasie zostanie udzielona komunia święta.

POGRZEBY:  Maksymalna ilość ludzi w kościele 9 osób.

Jeśli ktoś zapragnie przyjść do kościoła w innych godzinach niż godziny otwarcia, prosimy zadzwonić do drzwi biura parafialnego. W tym wyjątkowym czasie wchodzimy do kościoła tylko bocznymi drzwiami.  Dziękujemy za współpracę i zrozumienie. Kolejne informacje będą podane w miarę rozwoju sytuacji.   

ATTENTION: LOCKDOWN FROM 19 APRIL 2021  UNTIL FURTHER NOTICE

Dear Parishioners,

In the view of the requirements of the Government of Ontario, beginning Monday 19th of April, 2021 until further notice, all public Masses will be cancelled, both during the week and on weekend. The priests of the archdiocese will celebrate Mass every day privately for the intentions of the people.

SUNDAY:   Our church will be open every Sunday from 10:00 am – 2:00 pm for a private 10-minute Eucharistic Adoration. 9 PEOPLE – is the maximum number of people allowed in the church; during adoration it is possible to receive Holy Communion.

WEEKDAYS:   From Monday to Saturday, the church will be open from 5:00 PM to 6:00 PM, during which time Holy Communion will be administered.

FUNERALS: are limited currently to nine people.  

If anyone wishes to come to the church outside the times mentioned above, you may do so by calling our office and/ or ringing the doorbell of the parish office. At this special time, we only enter the church through the side door.  Thank you for your continuing cooperation and understanding. Further information will be provided as the situation evolves.

Province Issues “Stay At Home Order” effective April 8, 2021

Dzisiejszym popołudniem rząd Prowincji Ontario ogłosił “Stay-At-Home Order”, który będzie obowiązywał w całej prowincji od czwartku 8 kwietnia b.r. na okres jednego miesiąca. We wszystkich regionach Archidiecezji Toronto należy przestrzegać następujących wytycznych dla miejsc kultu religijnego, a mianowicie:

 • Frekwencja jest dalej ograniczona do 15% pojemności kościołów (łącznie z osobami asystującymi).

Przez cały czas należy zachować fizyczną odległość.

 • Pogrzeby są ograniczone do 50 osób (w tym osoby pomagające, ale bez personelu domu pogrzebowego) na

polecenie Urzędu Pogrzebowego w Ontario (BAO).

 • Osoby starsze czy też osoby z osłabionym układem odpornościowym lub innymi schorzeniami powinne

pozostać w domu. Zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe,

telewizyjne lub internetowe.

Czas pandemii jest dla nas wszystkich trudnym doświadczeniem.  Testowana jest nasza pokora, człowieczeństwo i akty miłosierdzia wobec bliźniego. Dziękujemy Wam za nieustanną współpracę, cierpliwość i dostowywanie się do narzucanych nam przez rząd wytycznych i ograniczeń.  Pamiętajmy, że w Bogu nadzieja.  Z nim wszystko możemy i wszystko przetrwamy.  Pandemia niebawem ustanie.  Życzymy Wam siły, nadziei i wiary w lepsze jutro.             Niech Zmartwychwstały Jezus umocni nas wszystkich w świętości.  Miłością i nadzieją napełni nasze serca.      Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.
Oby w naszych sercach zawsze był widoczny blask nadziei Zmartwychwstania.

——————————————————————————————————————————————————–

This afternoon, the Province of Ontario announced a “Stay-At-Home Order” to take effect throughout the province as of Thursday, April 8 for a period of one month.

The announcement does not change current restrictions for places of worship. All regions of the Archdiocese of Toronto should continue with the following guidelines:

 • Attendance is limited to 15% capacity of the worship space (including those assisting – priest, cantor, etc.) for sacramental celebrations, with the exception of funerals (see below).       Physical distancing must be observed at all times. 
 • Funerals are limited to 50 people (including those assisting but not including funeral home staff) per direction from the Bereavement Authority of Ontario (BAO).  
 • The elderly, those with compromised immune systems or other health conditions should be strongly encouraged to remain home. They should not be attending church at this time. Live streaming of services should continue where this practice is underway and the dispensation from the Sunday Eucharist remains in place.

Thank you for your continued co-operation and vigilance with all health and safety measures during these challenging days. It is very much appreciated.

 

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Drodzy Parafianie i Przyjaciele!

W tym szczególnym czasie jesteśmy wezwani do uobecniania miłości Chrystusa
przez wielkoduszne dzieła miłości wobec naszych braci i sióstr.  
Matce Bożego Miłosierdzia i Królowej Polski powierzamy nasze intencje i postanowienia. 
Niech Ona będzie gwiazdą oświecającą naszą drogę każdego dnia i nocy życia.
Niech zmartwychwstały Chrystus, źródło życia i naszego uświęcenia,
uczyni nas zwycięzcami grzechu, słabości i smutku.
Niech Jego dobroć będzie dla nas podtrzymaniem i mocą, a Jego światło napełni nas nadzieją
i głębokim pokojem, abyśmy byli wiernymi świadkami Miłości oraz radosnymi głosicielami Ewangelii,
zawsze żyjąc dla nieśmiertelnego Zwycięzcy.
To dziękczynienie Bogu oraz ludziom za wspieranie Polskiej Parafii modlitwą,
pracą i ofiarami wyrażam w codziennej modlitwie, składając przed Bogiem wszystkie wasze intencje.
Niech zmartwychwstały Chrystus obdarzy każdegoz nas swymi łaskami.
Życzę Wam, Waszym Rodzinom i Przyjaciołom prawdziwie radosnego Alleluja!

Dear Parishioners and Friends!

During these unique times,wcannot truly experience Lent without a personal commitment
to improve our lives, we should also remember thatLent is not for us alone;
that Lent challenges us to manifest Christ’s love to our brothers and sisters.
We entrust our intentions and our resolutions to the Mother of Divine Mercy and Our Lady Queen of Poland.
May She be the bright star guidingus on our journey through our lives.
May the Risen Christ, the source of life and our sanctification,
make us victorious over sin, weakness and sadness, may we gain strength from His goodness,
and may His light fill us with hope anda profound peace,
so that we may be faithful witnesses of Love and joyful proclaimers of the Gospel,
always working for the Eternal Victor.
I take this opportunity to thank you for supporting the Polish Parish with your prayers, work and donations.
I wish you, your families and friends a truly joyous Alleluia!
Ks. Klemens Dąbrowski SChrProboszcz
Wielkanoc / Easter 2021

TRIDUUM PASCHALNE & LOCKDOWN NEWS

Aby zapoznać się z rozkładem naszego Triduum Paschalnego w naszym kościele naciśnij na poniższy link:

TRIDUUM PASCHALNE 2021 Link

UWAGA:     LOCKDOWN  NEWS

W czwartek 1 kwietnia b.r., rząd prowincji Ontario ogłosił ponowny Lockdown.

Kościoły i miejsca kultu Bożego pozostają otwarte jedynie na 15% pojemności budynku, w naszym przypadku jest to liczba 70 osób. Rozumiemy i czujemy waszą frustrację i zapewniamy Was, że z naszej strony zrobimy wszystko, aby Święta Wielkanocne 2021 przebiegły sprawnie i aby ten kolejny Lockdown nie uszczerbił naszej wierze w dobroć i Miłosierdzie Boże. Dlatego też ze względu na nowe restrykcje nanieśliśmy poniższe zmiany:

 • Wielki Piątek – oprócz Drogi Krzyżowej o godz. 3:00 PM i Liturgii Krzyża o godz. 7:00 PM została dołożona dodatkowa okazja do poświecenia krzyży i przyjęcia Komunii św. w południe o godz. 12:00 PM.
 • Wielka Sobota – świecenie pokarmów, co 15 min. od godz. 10:00 am – 2:00 PM.

Wejście do kościoła tylko bocznymi drzwiami.

 • Niedziela Zmartwychwstania – Msze św. według wcześniejszych planów.
 • Poniedziałek Wielkanocny – odprawione zostaną 3 Msze św. o godz: 11:00 am, 1:00 PM, & 7:00 PM, na które przygotowane zostaną bilety.
 • Przez najbliższe 4 tygodnie, w piątki, będzie dodatkowa Msza św. o godz. 8:00 am.
 • Za tydzień, w niedzielę Bożego Miłosierdzia dodatkowa Msza o godz. 3:00 PM,

W kolejne trzy niedziele lockdownu, dodatkowa Msza o godz. 1:00 PM.

Na następne Msze niedzielne będą przygotowane bilety.

Osoby chore lub fizycznie nie zdolne przyjść do kościoła są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, podejmowały dzieła miłosierdzia oraz na różne inne sposoby wyrażały i realizowały swoje poczucie przynależności i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Zatroszczcie się o swoje budżety i zdrowie Rodzinne. Po ustaniu epidemii osobiście będziecie mogli złożyć ofiary w kościele.

      ____________________

This Thursday, April 1, the government of Ontario announced another provincial Lockdown. Churches and places of worship are permitted to allow up to 15 % of the building’s capacity, in our case that is 70 people. We understand and feel your frustration and assure you that we will do everything on our part to ensure that this Easter runs smoothly and that the Lockdown would not damage our faith in God’s goodness and God’s Mercy. Therefore, due to the new restrictions, we have made the following changes to our existing schedule:

 • Good Friday – in addition to the Way of the Cross at 3:00 pm and the Liturgy of the Cross at 7:00 pm, at noon 12:00 pm there will be an opportunity to receive blessing of the crosses and receive Holy Communion
 • Holy Saturday – blessing of food baskets will take place every 15 minutes from 10:00 am – 2:00 pm.

Entry to the church is only through the side door.

 • Resurrection Sunday – Holy Masses. As scheduled previously.
 • Easter Monday – 3 Holy Masses will be celebrated at: 11:00 am, 1:00 pm, & 7:00 pm, for which tickets will be prepared.
 • There will be an additional Mass each Friday for the next 4 weeks at 8:00 am
 • In a week’s time, on Divine Mercy Sunday, an additional Mass will be celebrated at 3:00 PM.
 • On the next three Sundays of the lockdown, an additional Mass was added for 1:00 PM.

Tickets will be prepared for the next Sunday Masses.

People who are sick or physically incapable of coming to church are exempt from the obligation to attend Holy Mass.

At the same time, I am asking that the persons benefiting from the dispensation persevere in personal and family prayer, undertake works of mercy and in various other ways express and realize their sense of belonging and responsibility for the community of the Church. I also encourage you to connect spiritually with the Church community through radio, TV and / or Internet broadcasts. Take care of your budgets and Family health. After the epidemic is over, you will be able to make offerings in person at the church.

Modlitewny Szturm Do Nieba w Intencji Uzdrowienia Gabrysia,

Kochani,

Tydzień temu wstrząsnęła nami wiadomość o ciężkiej chorobie 3 letniego Gabrysia, Synka jednych z naszych Parafian, u którego zdiagnozowano terminalnego guza mózgu.  Rodzinę Poczekaj czeka walka o życie Synka – pełna wyzwań i wyrzeczeń, na które nieliczni są w pełni przygotowani. Gabriel rozpocznie natychmiastową 6 tyg. rundę naświetleń. Pomimo, że rak został oszacowany za nieuleczalnego, wierzymy w moc miłości i modlitwy.           Wierzymy, że łaska i miłosierdzie Boże nie zna granic i, że Bóg czyni cuda nieustannie.  Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.

Prosimy Parafian i Gości o modlitewny szturm do nieba w intencji:

Uzdrowienia Gabriela oraz siłę i wytrwałość w dźwiganiu krzyża dla Jego bliskich.  

Z góry w imieniu Rodziny składamy serdeczne Bóg zapłać!

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

KAŻDEGO DNIA NOWENNY- (należy odmawiać przez 9 kolejnych dni)

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i potrzebuję …………….. (przedstaw Matce Bożej twoje prośby).

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

WSPÓLNE BŁAGANIA
Za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących, abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

WSPÓLNE PODZIĘKOWANIA
Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalonych z rozpaczy,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,
Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za miłość Twą macierzyńską,
Za dobroć Twą niezrównaną,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

WSPÓLNE PROŚBY
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych.

Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie,
Matko nasza najlepsza,
Pośredniczko nasza u Boga,
Szafarko łask wszelkich,
Matko świętej wytrwałości,
Tronie Miłosierdzia Bożego,
Wszechmocy błagająca,
Poręko naszego zbawienia,
Pogromczyni mocy piekielnych,
Kotwico naszej nadziei,
Umocnienie słabych,
Ucieczko uciśnionych,
Żywicielko głodnych,
Opatrzności ubogich,
Cudowna Lekarko w chorobach,
Ratunku ginących grzeszników,
Nadziejo zrozpaczonych,
Patronko misji świętych,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Mistrzyni życia duchowego,
Strażniczko czystości,
Opiekunko rodzin,
Czuła Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Przewodniczko pewna do nieba,
Obrona nasza na Sądzie,
Wybawicielko z czyśćca.

W. Tyś naszą ucieczką, o Pani!
O. Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, pozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA ZA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
Matko Nieustającej Pomocy, proszę za wszystkich potrzebujących pomocy, za cały Kościół święty i za całą nieszczęśliwą ludzkość. Zobacz, Królowo świata, jak wielka jest liczba potrzebujących, smutnych i cierpiących. Czy Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? Czy nie jesteś Wszechmocą błagającą? Przecież nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. Okaż nam się Matką, spiesz z pomocą swoją w naszych potrzebach. Spiesz nam z pomocą swoją zawsze, a zwłaszcza w godzinie naszej śmierci. Amen.

AKT CODZIENNEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
O Pani moja, o Matko moja, Tobie oddaję się cały, a na dowód mego oddania poświęcam dziś Tobie moje oczy, uszy, usta i serce, poświęcam całego siebie. Skoro więc jestem Twoim, o Dobra Matko, strzeż mnie i broń mnie jako własności swojej. Amen.

MODLITWA
Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconymi Bogu. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy. Amen

Poniżej znajduje się Link na GoFundMe – dla wszystkich tych Parafian, którzy zechcieliby wesprzeć finansowo Rodzinę Poczekaj.

https://www.gofundme.com/f/akt96-help-gabriel-fight-cancer?qid=07a2570c4554f7280daf40ade092fb74

***********************

Help Gabriel in his fight against cancer

It is with broken hearts that we are sharing that Gabriel has been diagnosed with a terminal brain tumor. In his three short years, he has brought lifetimes of joy and love to his beloved mother, father, sisters Ava, Veronica, newborn baby brother Lukas, and his entire family. The Poczekaj family is about to endure the battle of a lifetime – one filled with challenges and sacrifices that few are ever fully prepared to meet. But, they are strong, they are committed, they are loving, and they are ready to do what is necessary. However, we, their friends, family, and loved ones, can help lend our support to ensure they can focus on Gabriel and each other during this unimaginably difficult time.  Gabriel will begin an immediate round of radiation in the coming weeks. Although cancer has been deemed terminal, we know through the power of love and prayer, miracles can happen.
On behalf of Angela, Andrej, Ava, Veronica, Lukas, and Gabriel, we thank you for your thoughts, prayers, and generosity. They will need all the help they can get –  so let’s give them an army of love and support. 
 

We invite all parishioners to join us in praying a Novena to Our Lady of Perpetual Help for the next 9 days, for the miracle of healing for Gabriel. 

Novena to Our Lady of Perpetual Help

 1. Behold, O Mother of Perpetual Help, at thy feet a wretched sinner, who has recourse to thee and trusts in thee. O Mother of mercy, have pity on me; I hear all men call thee the refuge and hope of sinners: be therefore my refuge and my hope. Help me for the love of Jesus Christ: hold out thy hand to a fallen wretch, who commends himself to thee and dedicates himself to be thy servant forever. I praise and thank God, who of His great mercy hath given me this confidence in thee, a sure pledge of my eternal salvation. Alas, it is only too true that in the past I have fallen miserably because I did not come to thee. I know that with thy help I shall conquer; I know that thou wilt help me if I commend myself to thee; but I am fearful lest in the occasions of sin I shall forget to call upon thee and so I shall be lost. This grace, then, do I ask of thee; for this, I implore thee, as much as I can and know how to do; namely, that in the assaults of hell I may ever run to thy protection and may say to thee: Mary, help me; Mother of Perpetual Help, permit me not to lose my God.

Hail Mary, three times.

 1. O Mother of Perpetual Help, grant me ever to be able to call upon thy powerful name, since thy name is the help of the living and the salvation of the dying. Ah, Mary most pure, Mary most sweet, grant that thy name from this day forth may be to me the very breath of life. Dear Lady, delay not to come to my assistance whenever I call upon thee; for in all the temptations that assail me, in all the necessities that befall me, I will never leave off calling upon thee, ever repeating: Mary, Mary. What comfort, what sweetness, what confidence, what tenderness fills my soul at the sound of thy name, at the very thought of thee! I give thanks to our Lord, who for my sake hath given thee a name so sweet, so lovable, so mighty. But I am not content merely to speak thy name; I would utter it for very love of thee; it is my desire that love should ever remind me to name thee, Mother of Perpetual Help.

Hail Mary, three times.

 1. O Mother of Perpetual Help, thou art the dispenser of every grace that God grants us in our misery; it is for this cause that He hath made thee so powerful, so rich, so kind, that thou mightest assist us in our miseries. Thou art the advocate of the most wretched and abandoned sinners, if they but come unto thee; come once more to my assistance, for I commend myself to thee. In thy hands I place my eternal salvation; to thee, I entrust my soul. Enroll me among thy most faithful servants; take me under thy protection and it is enough for me: yes, for if thou protect me, I shall fear nothing; not my sins, for thou wilt obtain for me their pardon and remission; not the evil spirits, for thou art mightier than all the powers of hell; not even Jesus, my Judge, for He is appeased by a single prayer from thee. I fear only that through my own negligence I may forget to recommend myself to thee and so I shall be lost. My dear Lady, obtain for me the forgiveness of my sins, love for Jesus, final perseverance, and the grace to have recourse to thee at all times, O Mother of Perpetual Help.

Hail Mary, three times. 

If you would like to support financially Gabriel’s Family in their fight against cancer, please follow the link:        https://www.gofundme.com/f/akt96-help-gabriel-fight-                cancer?qid=07a2570c4554f7280daf40ade092fb74