Niedziela Miłosierdzia Bożego

❣️💦”Jestem miłością i miłosierdziem samym; nie masz nędzy, która by mogła się mierzyć z miłosierdziem moim, ani go wyczerpie nędza, gdyż z chwilą udzielania się – [miłosierdzie moje się] powiększa” ( Dz. 1273).

Prima Aprilis i Lany Poniedziałek

😉💦Celebrating Prima Aprilis Day and Wet Monday on one day, i.e. April 1, 2024, is a special phenomenon. Both of these events have completely different meanings, and celebrating them together may concern intriguing interpersonal relationships.
😉Prima Aprilis is celebrated mainly in Western countries and is a joke. On this day, people exchange jokes, and even create fake news or gossip, trying to surprise their loved ones and friends. Although there are no clear sources that would confirm the beginnings of this tradition, it is assumed that it dates back to the Middle Ages.
💦Śmigus-Dyngus, also known as lany poniedziałek (Wet Monday), is a Polish Easter Monday tradition which, in short, involves people throwing copious amounts of water at each other. Pouring water is supposed to bring health and prosperity. Once upon a time, there were even guides that told how to irrigate sweethearts. Throwing water on the girl was somehow distinguishing her among her companions. 🌞Happy Easter Monday 😇

Niedziela Zmartwychwstania

Alleluia !!! The Resurrection is both a real and mysterious event. Its reality is confirmed by the empty tomb and the testimonies of the disciples. It is a supernatural reality that constitutes the basis of hope for the universal resurrection and eternal life. It opens a person’s access to a new life. It is the principle and source of our future resurrection.
May the Risen Christ, living eternally, always present, the Conqueror of death and the source of new life fill your hearts with love, joy and peace, giving strength to daily small victories in all the difficulties of the day.
We wish you, dear brothers and sisters, that the peace of Christ may embrace your hearts, homes and families. May the grace of the Risen Christ strengthen, embellish and enliven everyday life and be a source of constant joy. Happy Easter!

Wigilia Paschana

W Wielką Sobotę, po zapadnięciu zmroku, rozpoczyna się w liturgii świętowanie największego wydarzenia w dziejach świata – zmartwychwstania Chrystusa. Dokonuje się to przez sprawowanie bardzo uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej.

Wielka Sobota

Wielka Sobota dzień zatrzymania, ciszy i oczekiwania. Trwa święcenie pokarmów i adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej – w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to nie jeden z wielu zwykłych dni w kalendarzu, to dzień, w którym chrześcijanie przeżywają tajemnicę śmierci Jezusa. Kościół zaprosił nas na rozważanie męki Pańskiej, na modlitwę powszechną i na uroczystą adorację krzyża.
„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
Dla duszy smutkiem zmroczonej.
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża,
On ciebie wesprze, ocali.”

Wielki Czwartek

Jezus Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan, zechciał uwiecznić swoje kapłaństwo za pośrednictwem ludzi. Prośmy Go dziś, w dniu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii aby było w Kościele wielu świętych kapłanów, którzy będą służyć duszom. Prośmy o powołania kapłańskie we wszystkich zakątkach ziemi i żeby nigdy w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej nie brakowało kapłanów potrzebnych do rozwijania na świecie pracy apostolskiej, jaką nam powierzył.

Rozstrzygnięcie konkursu

🌴Najwyższa Palma Oshawy 2024 – Grupa dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii świętej wraz z Rodzicami (404cm)
🌿Najpiękniejsza Palma Oshawy 2024 – Grupa 21 Związku Polaków w Oshawie (398cm)
🌿Najpiękniejsza Palma Oshawy 2024- Grupa dziecięca katechezy przyparafialnej (297cm)
🌿Najpiękniejsza Palma Oshawy 2024 – Grupa młodzieżowa (193cm)
Każda palma dziś była poświęcona w Kościele. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za pięknie własnoręcznie wykonane palmy.