Nie było miejsca…

Nie było miejsca w gospodzie,

Kolęda ta łzy nam wyciska,

Czy w sercach naszych znajdziemy

Dziś miejsce na jego kołyskę?

Kołyskę dla Boga, co z nieba

Zszedł, lecz nie znalazł gościny,

Czy znalazłby ją dziś u ciebie,

W salonie wśród twojej rodziny?

I czy strudzony drogą,

Zgarbiony przez życia niedole

Wędrowiec znalazłby w twym domu,

W Wigilię swe miejsce przy stole?

A Jezus, co dziś narodzony

Do Szopki zaprasza każdego,

Więc pokłoń się mu i weź dary,

Co z Nieba nam zniósł dalekiego.

Wiesław Sadowiński

Toronto, Boże Narodzenie 2018 r.

Boże Narodzenie

Drodzy Parafianie, Przyjaciele & Goście!

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,

W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,

By wszystko się nam rozplątało, węzły,

konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręca
ły jak supełki,
W
łasne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze pozamienia
ły się w owieczki,
A w oczach mądre
łzy stanęły,

jak na choince barwnej świeczki.
Niech anio
ł podrze każdy dramat

aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek, tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozp
łakał, na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych – na zawsze wzię
ła w swoje ręce.
(Ks. Jan Twardowski)

 

          Niech łamany opłatek podczas Wigilii, dzieli miłość i przebaczenie,

          płomyk nadziei niech rozpromieni nasze serca i naszych Przyjaciół.

           Śpiewając kolędy prośmy bogatego Boga o światło Jego mądrości.

 

Z najlepszymi życzeniami,  dla Parafian, Przyjaciół i wszystkich Gości

            z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego

           Nowego 2018 Roku życzymy pozostając w modlitwie.

                                  Ks. Klemens Dąbrowski, TChr.

                                   Ks. Mateusz Gardziński, TChr.

 

 

 

If You look for Me at Christmas – you won’t need a special star

I’m no longer just in Bethlehem, I’m right there where you are.

You may not be aware of me amid the celebrations

You’ll have to look beyond the stores and all the decorations.

But if you take a moment from your list of things to do

     And listen to your heart, you’ll find I’m waiting there for you.

     You’re the one I want to be with, you’re the reason that I came,

     And you’ll find me in the stillness as I’m whispering your name.

                                                                    Love,  Jesus

                                                                                                                                                                              

Bigos Harcerski

Koło Przyjaciół Harcerstwa serdecznie zaprasza na doroczny Bigos harcerski, który odbędzie się w niedzielę 19-go listopada 2017 o godz. 12.30 p.m. w sali parafialnej (Po mszy o godz. 11.00 am).

W programie prezentacje Harcerek, Harcerzy i Zuchów, bigos, pieczeń „meatloaf”, kiełbaski, dodatki, napoje, ciasta, herbata i kawa, loteria. Bilety do nabycia bezpośrednio przed imprezą.

Bardzo serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji polonijnych, niezrzeszonych, naszych sympatyków a przede wszystkim tych, którzy nas jeszcze nie znają.

Do zobaczenia. Czuwaj!

MODLITWY ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI / PRAYERS FOR THE DEAD

Zbliża się miesiąc listopad poświęcony szczególnie modlitwom za zmarłych. W ciągu najbliższych dni,  staniemy nad grobami tych, którzy odeszli, by istnieć ciągle w nas, choć w innym wymiarze.  Świece, wieńce, wiązanki, kwiaty, to dużo, ale czy wszystko, co możemy ofiarować? To dlatego Kościół daje nam listopadowy czas zamyśleń i refleksji.

Dlatego najbliższe dni są czasem intensywnej pamięci modlitewnej. Wypominki, celebrowane Msze święte − to duchowy dar, jaki możemy ofiarować tym, którzy sami sobie pomóc już nie mogą.

* W tą W niedzielę, 29 paździenika o godz. 1:30PM w kaplicy na Cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Whitby zostanie odmówiony Różaniec św.; a następnie odprawiona będzie Msza św. w intencji wszystkichnaszych bliskich zmarłych.

Zaraz po Mszy św. ks. Proboszcz przejdzie po cmentarzu i poświęci groby; następnie o godz. 4:00PM uda się na Cmentarz Thornton i również tam odmówi modlitwy i poświęci groby

Prosimy mieć na uwadze, że nie będzie Mszy św. o godz. 12:30 w kościele.

* Od 2 do 10 listopada zostanie odprawiona nowenna 9 Mszy św. za zmarłych, różaniec i wypominki. Imiona zmarłych prosimy wypisać czytelnie na specjalnych kopertach, które wyłożone są na stoliku przy wejściu do kościoła. Odczytanie wypominek będzie przez cały miesiąc listopad.

Znicze nagrobkowe, tak jak poprzedniego roku dostępne są w kapliczce lamp wotywnych, przy głównym wejściu do kościoła.

PRAYERS FOR THE DEAD

The month of November is dedicated particularly to prayers for the dead. Let us remember our dearly departed through prayers, believing in the Communion of Saints.                                                               

* On Sunday, the 29th of October at 2:00p.m. in the chapel of Resurrection Cemetery in Whitby, there is a Mass served for all of our dearly departed.

Please Note: 12:30 p.m. Mass is cancelled on this day in our church.
* From the 2nd to the 10th of November a special novena of 9 Masses will be dedicated to the deceased, through the rosary and remembrances. The names of the dead should be written legibly on the special envelopes – which are placed on the table by main entrance to the church
.