Wesołego Alleluja // Happy Easter

Drodzy Parafianie i Przyjaciele!    Dear Parishioners and Friends!

 W tym szczególnym czasie jesteśmy wezwani do uobecniania miłości Chrystusa przez wielkoduszne dzieła miłości wobec naszych braci i sióstr.

Matce Bożego Miłosierdzia i Królowej Polski powierzamy nasze intencje i postanowienia.

Niech Ona będzie gwiazdą oświecającą naszą drogę każdego dnia i nocy życia. Niech zmartwychwstały Chrystus, źródło życia i naszego uświęcenia, uczyni nas zwycięzcami grzechu, słabości i smutku. Niech Jego dobroć będzie dla nas podtrzymaniem i mocą, a Jego światło napełni nas nadzieją i głębokim pokojem, abyśmy byli wiernymi świadkami Miłości oraz radosnymi głosicielami Ewangelii, zawsze żyjąc dla nieśmiertelnego Zwycięzcy.

                   To dziękczynienie Bogu oraz ludziom za wspieranie Polskiej Parafii modlitwą, pracą i ofiarami wyrażam w codziennej modlitwie, składając przed Bogiem wszystkie wasze intencje. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarzy każdego z nas swymi łaskami.  Życzę Wam, Waszym Rodzinom i Przyjaciołom prawdziwie radosnego Alleluja!

          We cannot truly experience Lent without a personal commitment to improve our lives, we should also remember that Lent is not for us alone; that Lent challenges us to manifest Christ’s love to our brothers and sisters.

          We entrust our intentions and our resolutions to the Mother of Divine Mercy and Our Lady Queen of Poland. May She be the bright star guiding us on our journey through our lives. May the Risen Christ, the source of life and our sanctification, make us victorious over sin, weakness and sadness, may we gain strength from His goodness, and may His light fill us with hope and a profound peace, so that we may be faithful witnesses of Love and joyful proclaimers of the Gospel, always working for the Eternal Victor.

I take this opportunity to thank you for supporting the Polish Parish with your prayers, work and donations.

 I wish you, your families and friends a truly joyous Alleluia!

Ks. Klemens Dąbrowski SChr.  Proboszcz

Wielkanoc / Easter 2020

It’s Holy Week 2020!

It’s Holy Week!

The culmination of Lent, Holy Week, is one of the most important times of the year in the Catholic Church. We know COVID-19 has made this year a weird season, the “most Catholic Lent of all Lents,” and the “Lent-iest Lent ever”. Here at Catholic TV, we want to let you know that we are here for you as we all prepare for what will undoubtedly be a memorable Easter. We will broadcast Holy Week Masses and services from across the United States, as well as from the Vatican.  http://www.catholictv.org/watch-live 
See below for the full schedule of Masses and services for Holy Week.
Monday, April 6
Father Joseph Boafo
Quincy
Tuesday, April 7
Father Frank Sevola
Boston
Wednesday, April 8
Bishop Robert P. Reed
Watertown/Walpole
Holy Thursday, April 9
 • Prayer Service with Bishop Robert Reed – 9:30am, 7pm & 11:30pm
 • Mass of the Lord’s Supper with Pope Francis- Live at 12pm, rebroadcast at 8:30pm
 • Mass of the Lord’s Supper with Cardinal Seán O’Malley at the Cathedral of the Holy Cross – Live at 7:30pm
Good Friday, April 10
 • Stations of the Cross- 9:30am, 7pm & 11:30pm
 • Celebration of the Lord’s Passion with Pope Francis- Live at 12pm, rebroadcast at 5pm
 • Solemn Liturgy of the Lord’s Passion with Cardinal Seán O’Malley at the Cathedral of the Holy Cross in Boston – Live at 3pm, rebroadcast at 9:30pm
 • Stations of the Cross with Pope Francis – 8pm
Holy Saturday, April 11
 • Easter Vigil Mass with Pope Francis at the Vatican Basilica – Live at 3pm, rebroadcast at 9:30pm
 • Easter Vigil Mass with Cardinal Seán O’Malley at the Cathedral of the Holy Cross – Live at 7:30pm
Easter Sunday, April 12
 • Easter Sunday Mass with Pope Francis- Live at 5am, rebroadcasts at 12pm & 8pm
 • La Santa Misa – 8am, 5:30pm, & 10pm.
 • Notre Dame Mass- live at 10am
 • CatholicTV Mass with Cardinal Seán O’Malley- 11am, 7pm, & 11:30pm
 • Mass from San Fernando Cathedral in San Antonio – 4pm
*Schedule subject to change; all times Eastern.
HOMILIES
Subscribe to our YouTube channel for updates every weekday
THE DIVINE OFFICE
Daily
9am Morning Prayer
9pm Evening Prayer
Weekdays, 10am, 6:30pm, 3am
Daily, 3pm ET/2pm CT/12pm PT
*Celebrants Subject to Change
Additional Programming
Premiering Encounter
Kevin Nelson talks with Bishop Alfred Schlert from the Diocese of Allentown, about HealingOurChurch.org. He also has a conversation with Fr. Myles Sheehan, a Jesuit priest and former Doctor of Internal medicine and Geriatrics, about the effects of COVID-19.
Mon 8:30pm/Tues 2:30am/Thurs 2:30pm
Documentary
The Week that Changed the World
This documentary takes viewers step by step through the events of Holy Week.
Mon 9:30pm/Sat 3:30am
Concert
I Thirst, The Concert
International award winning singer-songwriter and inspirational speaker Tatiana Tajci Cameron performs in this Lenten concert.
Thurs 4am
Special Programming
The Passion of Christ
A dramatic live re-enactment of the trial and crucifixion of Jesus Christ, from San Fernando Cathedral in San Antonio, TX.
Fri 1:30pm/Sat 12am

Holy Week Schedule 2020 St. Michael’s Cathedral

All services will be livestreamed – Cardinal Collins to preside at all services/events.

  https://www.stmichaelscathedral.com/

Tuesday April 7 – 10:00 a.m.  Chrism Mass (renewal of priestly vows, blessing of holy oils)
Wednesday, April 8 – 11:00 a.m. Cardinal Collins – Facebook Live chat with children & parents (Archdiocese of Toronto Facebook page)
Thursday April 9 – 7:00 p.m.  Holy Thursday – Mass of the Lord’s Supper
 
Friday, April 10 –   3:00 p.m. –  Good Friday Passion of the Lord
 
Saturday April 11 – 7:00 p.m.  Holy Saturday (Easter Vigil)
Sunday April 12 –  10:00 a.m.  Easter Sunday

WSKAZÓWKI OSOBISTEGO PRZEŻYWANIA WIELKIEGO TYGODNIA 2020

WIELKIE ŚWIATOWE REKOLEKCJE W CISZY NA PUSTYNI”

***

Z telewizji czy internetu korzystajmy z oficjalnych źródeł przekazywanych przez: Stolicę Apostolską (Watykan), Episkopat Polski czy Archidiecezję Toronto.

***

WSKAZÓWKI OSOBISTEGO PRZEŻYWANIA WIELKIEGO TYGODNIA 2020 

NIEDZIELA PALMOWA

 • Palmy można zrobić z gałązek znalezionych przy domu. W Niedzielę Palmową jedna z najstarszych osób w Rodzinie niech ją pobłogosławi.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Następnie ustawić na widocznym miejscu.

(Można palmę pokropić wodą święconą, którą mamy w domu – osoby, które chcą otrzymać wodę święconą mogą przyjść z naczyniem ze zwykłą wodą do drzwi biura parafialnego, ks. Proboszcz każdorazowo pobłogosławi.)

 • Odczytać Ewangelię według św. Mateusza 21, 1-17

Uroczysty wjazd do Jerozolimy

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, powiecie: “Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”». Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei». A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. I rzekł do nich: «Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców». W świątyni podeszli do Niego niewidomi i chromi, i uzdrowił ich. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie – widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni: «Hosanna Synowi Dawida» – oburzyli się i rzekli do Niego: «Słyszysz, co one mówią?» A Jezus im odpowiedział: «Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?» Z tym ich zostawił, wyszedł poza miasto do Betanii i tam zanocował.

 • Wysłuchać przez radio lub TV Mszy Św. i przyjąć duchowo Komunię Świętą.

MODLITWA KOMUNII ŚW. DUCHOWEJ: Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie i moje serce tak długo będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany wieloma problemami: burzą się we mnie myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i wierzyć w Ciebie tak jak trzeba, A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba. Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś! Biegnę dzisiaj do Ciebie, przychodzą do Ciebie jak żebrak proszący o kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę tam, gdzie jest najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę.

Przyjdź, o mój Panie, a ja Cię przyjmę z miłością Matki Najświętszej i z gorliwością świętych… Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

WIELKI CZWARTEK – Dzień Ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa

 • Obrazek Jezusa Miłosiernego lub Ostatniej Wieczerzy ustawmy na widocznym miejscu.
 • Wspólnie zjedzmy kolację.
 • Odśpiewajmy pieśń „Ogrodzie Oliwny”, str. 103 w śpiewniku parafialnym.
 • Teksty do rozważań:
 1. Ustanowienie Najświętszego Sakramentu 1 Koryntian 11, 17-34

Wieczerza Pańska

Udzielając już pouczeń, nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Przede wszystkim słyszę – i po części wierzę – że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie świadomie znieważać Kościół Boży i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę!

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!»  Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny staje się Ciała i Krwi Pańskiej.

Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was jest słabych i chorych i wielu też pomarło. Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. Tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się, by spożywać [wieczerzę], poczekajcie jedni na drugich! Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu [waszemu]. Co do spraw pozostałych, wydam zarządzenia, gdy do was przybędę.

 1. Następnie odczytać tekst z Ewangelii św. Mateusza 26, 11-56.

Zdrada Judasza

Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: “Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty». A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich: «Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei». Odpowiedział Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię». Jezus mu rzekł: «Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Na to Piotr: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca».  Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!». Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i pocałował Go. A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?» Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: «Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?»
W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków». Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli.

 • Wysłuchać przez radio lub TV Mszy Św. i przyjąć duchowo Komunię Świętą (jak powyżej)

WIELKI PIĄTEK – Dzień Śmierci Pana Jezusa

 • Na głównym miejscu ustawmy KRZYŻ, niech towarzyszą nam pieśni wielkopostne o Krzyżu.
 • Tylko osoby zdrowe i dorosłe podejmują ścisły post.
 • Łączmy się duchowo z Ks. Proboszczem, który w godz. Bożego Miłosierdzia o godz. 3: 00PM w naszym

 kościele rozpocznie Drogę Krzyżową.

 • Wieczorem odmówmy Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego.
 • Zapatrzymy się w Krzyż (choćby pół godz, choćby 15 min…), adorując i czcząc Jezusa!
 • Duchowe przyjęcie Komunii Świętej (jak powyżej).
 • Duchowo łączmy się z przez telewizję czy internet z kościołami, gdzie będą transmisje Liturgii Wielkiego Tygodnia

WIELKA SOBOTA

 • JEZUS W GROBIE – niech nam towarzyszą Pieśni Wielkopostne.
 • Czas przygotowania kosza świątecznego. Jedna z najstarszych osób w Rodzinie niech go pobłogosławi.

BŁOGOSŁAWIENSTWO POKARMÓW

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław jajka + znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(Można koszyk pokropić wodą święconą, którą mamy w domu – osoby, które chcą otrzymać wodę święconą mogą przyjść z naczyniem ze zwykłą wodą do drzwi biura parafialnego, ks. Proboszcz każdorazowo pobłogosławi.)

 • Duchowo łączmy się z przez telewizję czy internet z kościołami, gdzie będą transmisje Liturgii Wielkiego Tygodnia.

                             >>> Rysuję krzyż kropelką krwi z jedną dużą łzą <<<

                 >>> Za krzyżem drzwi… Do nieba drzwi… Dla mnie otwarte są… <<<

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 • Gromadząc się przy śniadaniu wielkanocnym odczytajmy Ewangelię św. Jana (Rozdział 20)

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych. Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie.

Maria Magdalena natomiast stała przed grobem, płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» a ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: [Mój] Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”». Poszła Maria Magdalena [i] oznajmiła uczniom: «Widziałam Pana», i co jej powiedział.

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

 • Zaśpiewajmy „Zwycięzca śmierci piekła i szatana” str. 133, w śpiewniku parafialnym.
 • Złóżmy sobie życzenia przy poświęconym jajku – symbolem życia.

Niebo i Ziemia się cieszą, Alleluja!

Ze zmartwychwstania Twojego Chryste, Alleluja!

 • Kultywując tradycje rodzinne uczyńmy wszystko, aby Jezus odnalazł drogę do naszych serc.

                                           

 Maryjo Królowo Korony Polskiej – Módl się za nami,

 Św. Janie Pawle II – Módl się za nami,

 Św. Jadwigo Śląska – Módl się za nami.

Wcześniejsze informacje są aktualne. Wsłuchujemy się w lokalne nakazy podawane każdego dnia.

Postaramy się uaktualniać informacje w najbliższym czasie, czekając na możliwość otwarcia drzwi do kościoła.

Cardinal’s Message on COVID – 19 24th of March 2020

March 24, 2020 – 10:00 a.m.

In order to assist in limiting the spread of the COVID-19 virus, we have already cancelled the public celebration of the sacraments, including the Eucharist. In view of the increased restrictions on public activity, I am now asking you to close your church and any chapel, even for individual prayer, effective immediately.

As of Tuesday, March 24 2020, parish office will be closed to the public.

In Christ,                    Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto

 

Z dniem dzisiejszym, 24 marca, 2020,

ze względu na restrykcje rozszerzenia się COVIT-19 Kościół musi być zamknięty nawet na indywidualną modlitwę.

Dziękujemy za zrozumienie.

Informacje na bieżąco podawane będą na stronie Web pg. & Facebooku:   www.sthedwig.ca   LUB   telefonicznie: 905-576-0434

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE I RÓŻANIEC ODMÓWMY INDYWIDUALNIE W DOMU. 

Msze św. codziennie odprawię w Waszej intencji.  Ks. Klemens

Medical Emergency // Stan wyjątkowy – zagrożenia epidemiologicznego

Msza św. – Z uwagi na wymagania Rządu Prowincji Ontario,

podczas trwania czasu stanu wyjątkowego – zagrożenia epidemiologicznego, zalecam, aby począwszy od wtorku 17 marca 2020 r. aż do odwołania wszystkie Msze św. publiczne były odwołane (DYSPENSA), zarówno w ciągu tygodnia, jak i w weekendy.

Kościoły będą otwarte tylko na indywidualną prywatną modlitwę.

Kapłani odprawią codziennie Mszę św. w intencjach parafii.

W związku z powyższym, nasz kościół będzie dostępny tylko na indywidualną modlitwę każdego dnia,

również w niedzielę (nie więcej niż 50 osób), w godz: 3 – 6 PM.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE I RÓŻANIEC ODMAWIAMY INDYWIDUALNIE.   

Biuro: kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Kolejne informacje będą podane w miarę rozwoju sytuacji.

Koronawirus