Bigos Harcerski

Koło Przyjaciół Harcerstwa serdecznie zaprasza na doroczny Bigos harcerski, który odbędzie się w niedzielę 19-go listopada 2017 o godz. 12.30 p.m. w sali parafialnej (Po mszy o godz. 11.00 am).

W programie prezentacje Harcerek, Harcerzy i Zuchów, bigos, pieczeń „meatloaf”, kiełbaski, dodatki, napoje, ciasta, herbata i kawa, loteria. Bilety do nabycia bezpośrednio przed imprezą.

Bardzo serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji polonijnych, niezrzeszonych, naszych sympatyków a przede wszystkim tych, którzy nas jeszcze nie znają.

Do zobaczenia. Czuwaj!

MODLITWY ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI / PRAYERS FOR THE DEAD

Zbliża się miesiąc listopad poświęcony szczególnie modlitwom za zmarłych. W ciągu najbliższych dni,  staniemy nad grobami tych, którzy odeszli, by istnieć ciągle w nas, choć w innym wymiarze.  Świece, wieńce, wiązanki, kwiaty, to dużo, ale czy wszystko, co możemy ofiarować? To dlatego Kościół daje nam listopadowy czas zamyśleń i refleksji.

Dlatego najbliższe dni są czasem intensywnej pamięci modlitewnej. Wypominki, celebrowane Msze święte − to duchowy dar, jaki możemy ofiarować tym, którzy sami sobie pomóc już nie mogą.

* W tą W niedzielę, 29 paździenika o godz. 1:30PM w kaplicy na Cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Whitby zostanie odmówiony Różaniec św.; a następnie odprawiona będzie Msza św. w intencji wszystkichnaszych bliskich zmarłych.

Zaraz po Mszy św. ks. Proboszcz przejdzie po cmentarzu i poświęci groby; następnie o godz. 4:00PM uda się na Cmentarz Thornton i również tam odmówi modlitwy i poświęci groby

Prosimy mieć na uwadze, że nie będzie Mszy św. o godz. 12:30 w kościele.

* Od 2 do 10 listopada zostanie odprawiona nowenna 9 Mszy św. za zmarłych, różaniec i wypominki. Imiona zmarłych prosimy wypisać czytelnie na specjalnych kopertach, które wyłożone są na stoliku przy wejściu do kościoła. Odczytanie wypominek będzie przez cały miesiąc listopad.

Znicze nagrobkowe, tak jak poprzedniego roku dostępne są w kapliczce lamp wotywnych, przy głównym wejściu do kościoła.

PRAYERS FOR THE DEAD

The month of November is dedicated particularly to prayers for the dead. Let us remember our dearly departed through prayers, believing in the Communion of Saints.                                                               

* On Sunday, the 29th of October at 2:00p.m. in the chapel of Resurrection Cemetery in Whitby, there is a Mass served for all of our dearly departed.

Please Note: 12:30 p.m. Mass is cancelled on this day in our church.
* From the 2nd to the 10th of November a special novena of 9 Masses will be dedicated to the deceased, through the rosary and remembrances. The names of the dead should be written legibly on the special envelopes – which are placed on the table by main entrance to the church
.

RÓŻANIEC AŻ DO GRANIC

Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową.
Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej.

Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata. Dość powiedzieć, że Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę różańcową, podczas każdego niemal objawienia.

Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych pragnienień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń.

Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017,
w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją), w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata), w roku 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienia maryjne, Matka Boża prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec), w 100. rocznicę Objawień Fatimskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazuje duchowy program dla całego świata), w przededniu 100. rocznicy odzykania przez Polskę niepodległości (Wolność jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni, niepodlegli). Tego dnia udamy się na granice Polski i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcemy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca.

Chcemy też przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata.

Rodziny niech modlą się w swoich domach, chorzy w szpitalach, a wspólnoty parafialne w swoich kościołach.  Dlatego też prosimy wszystkich wiernych, aby licznie włączyli się w tę inicjatywę modlitwy różańcowej za Ojczyznę i Świat.

W naszym kościele w pierwszą sobotę  miesiąca, 7 X, po Mszy św. o godz. 8:00am do godz. 11:00am zostanie wystawiony Przenajświetszy Sakrament, w obecności którego zostanie odmówiony cały Różaniec. Zapraszamy i zachęcamy do wspólnej modlitwy.

Triduum Sacrum – TRIDUUM   PASCHALNE

Triduum Paschalne jest to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików, którego istotą jest celebracja  Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

WIELKI CZWARTEK      13. IV. 2017      HOLY THURSDAY

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ – 7:00PM – MASS OF THE LORD’S  SUPPER

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Przechowania/Ciemnica

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W Wielki Czwartek i Piątek po Liturgii i Gorzkich Żalach, zapraszamy do wzięcia udziału w czuwaniu przy Grobie Pańskim do godziny 22:00. W sposób szczególny zapraszamy i zachęcamy młodzież z zespołu Tatr, Harcerzy, Ministrantów wraz z rodzicami, Panie z Towarzystwa Różańcowego, Chór Parafialny a także wszystkie wspólnoty polonijne.

 Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 10:00PM.  / After Mass adoration till 10:00PM

 

WIELKI PIĄTEK     14. IV. 2017      GOOD FRIDAY

9:00AM     –    4:00PM       ADORACJA I SPOWIEDŹ
9:00AM     –    10:00AM Róża 1,2
10:00AM   –    11:00AM Stowarzyszenie Pań św. Jadwigi
11:00AM   –    12:00 PM Róża 3,4
12:00 PM  –    1:00PM Róża 5,6
1:00 PM – 2:00 PM Róża 7,8
3:00 PM ROZWAŻANIE DROGI  KRZYŻOWEJ & KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO~początek Nowenny do Bożego Miłosierdzia~  THE STATIONS OF THE CROSS  & THE CHAPLET OF DIVINE MERCY (PL)
4:30PM    –     7:00PM Adoracja prywatna
7:00PM  LITURGIA  MĘKI  PAŃSKIEJ CELEBRATION OF THE LORD’S PASSION (PL)
9:00PM Gorzkie Żale – Lamentations (PL)

Adoracja Najświętszego Sakramentu  –  Adoration 9:00AM – 10:00PM Po Gorzkich Żalach zapraszamy wszystkich Parafian w szczególności – młodzież do czuwania przy Grobie Pańskim.

PRZYPOMNIENIE: Kolekta zbierana w czasie Drogi Krzyżowej oraz Liturgii Wielkopiątkowej przeznaczona jest na Boży Grób w Jerozolimie, utrzymanie miejsc świętych oraz na potrzeby chrześcijan w Ziemi Świętej.  Z góry Bóg zapłać!

 WIELKA SOBOTA     15. IV. 2017     HOLY SATURDAY

ŚWIĘCENIE POKARMÓW    10:00AM – 4:00PM  BLESSING OF THE EASTER FOOD

Co godzinę w sali parafialnej (prosimy o punktualność)

Blessing of the baskets will occur hourly in the main hall (please arrive on time)

10:00AM  –   1:00PM                                 Ministranci

1:30PM    –   2:00 PM                                Harcerstwo

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 10:00am. – 5:00pm.  Adoration

8:00PM      – LITURGIA WIGILII  PASCHALNEJ / EASTER VIGIL MASS

Prosimy o przyniesienie świec na liturgię / Możliwość również zakupienia świec przy wejściu do kościoła.

ZAWSZE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z SAKRAMENTU POKUTY PRZED KAŻDĄ LITURGIĄ, LUB PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM: 905-576-0434

 

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE  IV. 16. 2017  

THE RESURRECTION OF THE  LORD

Po zakończeniu świętego postu i uwielbieniu Chrystusa Zmartwychwstałego we Mszy św., wrócimy z radością do naszych domów i zasiądziemy do wspólnego, świątecznego stołu. Zgodnie z Polską tradycją przy stole dzielić się będziemy jajkiem, znakiem nowego życia, wyrażając sobie wzajemną życzliwość.

7:00 AM    PROCESJA i  MSZA ŚW. REZUREKCYJNA/ RESURRECTION  MASS (PL)

9:30 AM (English),  Msze Święte / Holy Masses  11:00AM, 12:30PM

 

Open in pdf file: TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI POST / LENT

wielkipost

 

NABOŻEŃSTWA W WIELKIM POŚCIE / LENTEN SERVICE

Msze św. w dni powszednie/ Weekday Masses:

MSZE ŚWIĘTE: DZIEŃ:
8:00 am WTOREK/ TUES , CZWARTEK / THURS. & SOBOTA/ SAT.
7:00 pm PONIEDZIAŁEK /MON., ŚRODA / WEDN. & PIĄTEK/ FRI.

Droga Krzyżowa / Stations of the Cross 6:30PM
Środy / Wednesdays & Piątki / Fridays
Pół godziny przed Mszą św. / One half hour prior to each weekday evening Mass
Wszystkie dzieci są mile widziane / all kids are welcome

Gorzkie Żale/ Lamentations 4:00 PM
Niedziela / Sundays

Sakrament Pokuty/ Sacrament of Reconciliation
W tygodniu pół godziny przed każdą Mszą św.;
W soboty od godziny 4:30pm. do 4:50pm.;
w niedzielę przed każdą Mszą św.
On weekdays – half an hour before each Mass, Saturdays from 4:30 to 4:50pm. and Sundays before each Mass.