Wizytacja Kanoniczna Przełożonego Generalnego TChr ks. Krzysztofa Olejnika SChr

Dobry Boże, od którego bierze początek wszelkie ojcostwo na ziemi, prosimy Cię otocz swoją miłością wszystkich naszych Ojców. Obdarz ich potrzebnymi łaskami aby mogli spoglądać Twoimi oczyma na dar rodzicielskiego powołania i ich miejsca w rodzinie. Prosimy, aby zawsze z radością przyjmowali poczęte życie jako Twój szczególny dar. Dopomóż im aby ich dzieci od nich uczyły się wiary w Ciebie, wierności Kościołowi i czerpania siły z Sakramentów Kościoła. Modlimy się, aby w swoich rodzinach wprowadzali pokój, miłość, zaufanie i stabilność finansową. Prosimy Cię miłosierny Ojcze, abyś poszukujących mężczyzn obdarzył darem Rodziny i Ojcostwa. Dziękujemy Ci również za naszych Ojców chrzestnych i duchowych i prosimy abyś, obdarzył ich łaskami Swojej miłości i pokoju. Błagamy Cię Ojcze Przedwieczny o szczęście oglądania Ciebie twarzą w twarz w niebie dla tych Ojców, których już powołałeś do wieczności. Happy Father’s Day.

Comments are closed.