Wielkanoc 2016

wielkanocDrodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście!

Wielki Post, to czas nawrócenia i pojednania. To czas odnowy naszej wierności wobec Chrystusa. Podejmujemy osobisty wysiłek, konieczny do zmiany naszego życia na lepsze, który prowadzi do głębszej wiary i wynagrodzenia za grzechy przez praktykę wyrzeczeń wielkopostnych oraz wielkoduszne dzieła miłości wobec naszych braci i sióstr nieposiadających nawet tego, co niezbędne do przeżycia.

W tym roku, Matce Bożej z Częstochowy, Matce Bożego Miłosierdzia i Królowej Polski powierzamy nasze postanowienia, niech staje się nam gwiazdą oświecającą drogę naszego emigranckiego życia. Niech zmartwychwstały Chrystus, źródło życia i naszego uświęcenia, uczyni nas zwycięzcami grzechu, słabości i smutku. Niech Jego dobroć będzie dla nas podtrzymaniem i mocą, a Jego światło napełni nas nadzieją i głębokim pokojem, abyśmy byli wiernymi świadkami Jego Miłości oraz radosnymi głosicielami Ewangelii. To dziękczynienie Bogu oraz ludziom za wspieranie Polskiej Parafii modlitwą, pracą i ofiarami wyrażam w codziennej modlitwie, składając przed Bogiem wszystkie wasze intencje. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarzy każdego z nas swymi łaskami.

Życzymy Wam, Waszym Rodzinom i Przyjaciołom prawdziwie radosnego Alleluja!

Dear Parishioners and Friends!

The celebration of Lent is a time of conversion and reconciliation. We need to renew our fidelity to Christ and proclaim His mystery of salvation with renewed fervor in the new millennium.

This year, we entrust our intentions and our resolutions to the Mother of Divine Mercy and Our Lady Queen of Poland. May She be the bright star guiding us on our emigration journey. May the Risen Christ, the source of life and our sanctification, make us victorious over sin, weakness and sadness, may we gain strength from His goodness, and may His light fill us with hope and a profound peace, so that we may be faithful witnesses of Love and joyful proclaimers of the Gospel, always working for the Eternal Victor.

 I take this opportunity to thank you for supporting the Polish Parish with your prayers, work and donations.

 We wish you, your families and friends a truly joyous Alleluia!

Rev. Klemens Dąbrowski SChr

Rev. Robert Będziński SChr

oraz Rev. Mateusz Gardziński SChr.

Comments are closed.