PEREGRYNACJA

18 października 2014 roku w Częstochowie została pobłogosławiona kopia ikony jasnogórskiej, która rozpoczęła peregrynację po parafiach, gdzie pracują księża Chrystusowcy w USA i Kanadzie. To szczególny czas duchowego przygotowania do 1050 Rocznicy Chrztu Polski, jaki obchodzić będziemy w tym roku w dniach 14-16 kwietnia 2016 w Polsce. Maryja jest Królową Polski. To również okazja do duchowego przygotowania się do pielgrzymowania ludzi młodych – WYD – do Krakowa tego roku.

Do parafii św. Jadwigi w Oshawie (411 Olive Ave, Oshawa, ON L1H 2P9) kopia obrazu jasnogórskiego przybędzie 24 lutego i pozostanie do 9 marca.

W niedzielę 28 lutego 2016 cały dzień, a szczególnie po Mszach św. od 1:30 do Apelu Jasnogórskiego 9:00 PM, będzie okazja do przedstawienia próśb za wstawiennictwem Matki Boskiej Częstochowskiej, na osobistym spotkaniu, zapisie całej rodziny do księgi peregrynacji i wspólnych modlitwach.

W niedzielę 13 marca, 2016 podobne czuwanie peregrynacji będzie miało miejsce w Toronto (625 Middlefield Road, Toronto, ON M1V 5B8). 


Pilgrimage – On the 18th of October, 2014 a copy of the icon of our Lady of Czestochowa was blessed, which started its pilgrimage among the parishes of the Society of Christ priests of the United States and Canada. This is a particular spiritual event as we prepare for the 1050th Anniversary of Polish Christianity, that will be celebrated in Poland from the 14th to the 16th of April. Mary is the Queen of Poland. This is also the occasion of spiritual preparation for the pilgrimage of our youth for WYD – in Kraków this year.

A blessed copy of the Jasna Gora icon will be in St. Hedwig Parish (411 Olive Avenue, Oshawa, On L1H 2P9) from February 24 until March 9.

On Sunday, February 28th, 2016 during the entire day and particularly after 1:30 p.m. until 9 p.m. there will be an opportunity to offer petitions to our Lady of Czestochowa, for a personal visit, to register our families in the pilgrimage album as well as shared prayers.

On Sunday, March 13th, 2016 a similar pilgrimage vigil will take place in Toronto (625 Middlefield Road, Toronto, On M1V 5B8).

 

Comments are closed.