Zmarł śp. ks. Edward Mroczyński SChr

mroczynskiintZ wiarą w Zmartwychwstanie w Chrystusie informujemy, że dnia 9 marca 2015 r. w szpitalu w Puszczykowie odszedł do wieczności śp. ks. Edward Mroczyński (l. 82), wieloletni duszpasterz Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie.

Ks. Edward Mroczyński TChr urodził się 25 marca 1933 r. w Nowej Cerkwi.

Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 23 sierpnia 1949 r. Dnia 7 września 1949 r. rozpoczął kanoniczny nowicjat w Ziębicach, zaś 8 września 1950 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Profesję dozgonną złożył 8 września 1954 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 6 kwietnia 1957 r. w Poznaniu z rąk ks. bpa Franciszka Jedwabskiego.

Po przyjęciu święceń kapłańskich był wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gryficach. W latach 1959-1961 pełnił posługę ojca duchownego w Niższym Seminarium Towarzystwa w Świdnicy, zaś następnie był wikariuszem parafii pw. św. Józefa (1961-1966) oraz przełożonym domu (1963-1966) w Świdnicy.

W 1966 r. wyjechał do pracy polonijnej w Ameryce Północnej, gdzie kolejno był duszpasterzem polonijnym w: Calgary, Windsor, Washington, Silver Spring, Oshawa, Los Angeles, San Jose.

Po 48. latach kapłańskiego posługiwania Polakom w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Ameryki, w kwietniu 2014 r., powrócił do Polski i rezydował w domu zakonnym w Puszczykowie.

Uroczystości żałobne w domu zakonnym w Puszczykowie będą celebrowane 12 marca. Msza Święta w kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy rozpocznie się o godz. 14.00 (ul. Ks. I. Posadzego 1).

Pogrzeb odbędzie się 14 marca w Grudziądzu. Msza Święta o godz. 12.00 w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP Maryi Panny (ul. Moniuszki 8).

Śp. kapłana Edwarda polecamy modlitwom.

Comments are closed.