Niedziela Słowa Bożego

Decyzją Ojca Świętego Franciszka została ustanowiona III niedziela w ciągu roku – Niedzielą Słowa Bożego. Wychodzi ona naprzeciw głębokiemu pragnieniu Ludu Bożego, aby jak najobficiej karmić się Słowem Bożym. Dlatego w niedzielę 21 stycznia, zabierzmy ze sobą do Kościoła swoją Biblię ponieważ na każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd błogosławieństwa oraz zapoznanie się z metodą medytacji Pisma św. Lectio Divina. Otrzymamy również fragment Ewangelii do osobistego rozważania w domu. Zapraszamy.

Comments are closed.