11 listopada

“Jeszcze Polska nie zginęła” Dziękujemy wszystkim organizacjom polonijnym za uroczystą oprawę Mszy św. o godzinie 11:00 wraz ze Sztandarami z okazji święta Niepodległości oraz za przygotowanie Akademii Patriotycznej, która odbyła się po Mszy św. Boże miej w opiece naszą Ojczyznę.

Comments are closed.