Odpust parafialny

Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina. Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za dar parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej. W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć wspomnień w 45 rocznice wyboru na Stolice Piotrową naszego rodaka św. Jana Pawła II. Święta Jadwigo i Janie Pawle II módlcie się za nami.
St. Hedwig remains a powerful example of a member of the ruling class who saw the poor as her friends and desired to be like them in all things. Grant, we pray, almighty God, that the revered intercession of Saint Hedwig may bring us heavenly aid, just as her wonderful life is an example of humility for all.

Comments are closed.