Uroczyste wprowadzenie Relikwii św. Jana Pawła II


W obliczu podejmowanych licznych prób pozbawienia wiarygodności świętości oraz wielkości Jana Pawła II, nasza wspólnota parafialna podjęła starania o przyznanie Relikwii krwi św. Jana Pawła II. Ksiądz kard. Stanisław Dziwisz przychylił się do prośby Ks. Marcina Dzilińskiego SChr i przekazał dla naszej wspólnoty parafialnej Relikwie św. Jana Pawła II.
Trwając w dziękczynieniu za 70 lat istnienia parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Oshawie oraz dzieląc się radością dostąpienia zaszczytu otrzymania Relikwii krwi św. Jana Pawła II będziemy przeżywać uroczyste wprowadzenie Relikwii do naszej wspólnoty parafialnej dnia 16 kwietnia o godzinie 11:00 w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Uroczystościom będzie przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup archidiecezji Toronto Vincent Nguyen przy obecności władz państwowych, stowarzyszeń i grup polonijnych i duchowieństwa. Przedłużeniem naszej radości będzie uroczysty bankiet na sali parafialnej “Święconka Parafialna”, gdzie poznamy świadectwa związane z życiem św. Jana Pawła II oraz usłyszymy koncert w wykonaniu ukraińskiego kwartetu wokalnego „Akord”. Każdy uczestnik będzie miał możliwość otrzymania encykliki „Veritatis Splendor” napisaną przez Jana Pawła II 30 lat temu a wciąż aktualną i wyjaśniającą współczesne problemy moralne. Duchowo do tego wydarzenia będziemy przygotowywani przez ks. Sebastiana Stawiereja SChr -duszpasterza powołań Towarzystwa Chrystusowego. Ufamy, że obecność św. Jana Pawła II w Relikwiach przyczyni się do pogłębiania wiary w Boga i stanie się inspiracją do całkowitego powierzenia się rodzin polonii oshawskiej Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej oraz wzbudzi nowe powołania kapłańskie i zakonne szczególnie z naszej parafii.

Comments are closed.