“Opłatek Parafialny”

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie „Opłatka Parafialnego”, za poświęcony czas i trud. Nasze wspólne świętowanie miało charakter bardzo rodzinny. Dziękujemy wszystkim sponsorom i ofiarodawcom nagród, ciast, dekoracji, art.spożywczych. Dziękujemy wszystkim parafianom, organizacjom i stowarzyszeniom którzy czują potrzebę bycia razem oraz wspólnoty. Abyśmy poznawszy Boga przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Boskiego majestatu. 🙏

Comments are closed.