70 lecie parafii św. Jadwigi Śląskiej w Oshawie.


Św. Jadwiga jest jednym z najjaśniejszych przykładów historii przyjaźni między narodami. Ta rodowita Niemka stała się jedną z ważniejszych polskich świętych. Święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, jest patronką budowanych kościołów.
W warunkach życia na ziemi Kościół potrzebuje miejsc, w których mogłaby gromadzić się wspólnota wiernych. Są nimi nasze widzialne świątynie. Przeżywając 70 lecie założenia parafii św. Jadwigi Śląskiej w Oshawie dziękujemy dobremu Bogu który zamieszkał wśród nas w Eucharystii i błogosławił polskim emigrantom na kanadyjskiej ziemi. Dziękujemy za wszelkie łaski Ofiary Mszy świętej, sakramentów świętych i błogosławieństwo, którym obdarzał naszych rodaków w pięknej Świątyni i parafialnej wspólnocie. Wyrażamy swoją wdzięczność również Ojcom Oblatom Maryi Niepokalanej, którzy byli pionierami tej Parafii, Księżom Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, którzy kontynuują posługę duszpasterską, Siostrom Felicjankom, Siostrom Misjonarkom Chrystusa Króla, oraz wielu innym duchownym i świeckim, którzy swoją ofiarną służbą budowali i tworzą tę wspólnotę parafialną. Niech wysiłek wielu księży, sióstr i tysięcy parafian będzie wynagrodzony przez Boga Ojca.
16 października 1978r zapisało się głęboko w sercach Polaków. Do dzisiaj ten dzień wywołuje wspomnienia pełne radości, która w tamten czas zdawała się dosięgać szczytów – radości pełnej wzruszeń i zarazem powagi w obliczu niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności. Co czuło tego dnia serce młodego arcybiskupa krakowskiego kardynała Karola, gdy podczas odczytywania wyników na papieża w kaplicy sykstyńskiej słyszy Wojtyła, Wojtyła, Wojtyła… Tego dnia mocniej zabiły serca wierzących całego świata. Wszystkich zebranych ogarnęło wielkie wzruszenie. W oknie na Watykanie pojawił się pierwszy w historii Polak papież Jan Paweł II.
Kto by pomyślał, że odwiedzający nasz kościół, parafię św. Jadwigi Śląskiej w Oshawie kard. Karol Wojtyła 15 września 1969r będzie za kilka lat Głową Kościoła Katolickiego a później świętym. W dniu Jubileuszu był również tutaj „obecny” przez swoje relikwie wraz z relikwiami św. Jadwigi Śląskiej, która czczona od wieków przez Polaków, stała się patronką dnia wyboru pierwszego Polaka na Stolicę Piotrową.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Jan Michalski SChr – były proboszcz Parafii w Oshawie w latach 1999-2007. W odpuście parafialnym uczestniczył również ks. Wiesław Wójcik SChr – wieloletni dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego reprezentujący wspólnotę parafialną Matki Bożej Królowej Polski ze Scarborough. We wspólnym dziękczynieniu uczestniczyły s. Michalina i s.Margaret – Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, które przed laty posługiwały w Parafii. Swoją obecnością na Mszy św. zaszczycił również ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczpospolitej Polskiej w Kanadzie Pan Witold Dzielski wraz z sekretarzem Panem Sebastianem Szyszczyńskim oraz Pan Marek Goldyn  – dyrektor kanadyjskiej federacji ISED. Na tę wyjątkową okoliczność Wiceprowincjał Towarzystwa Chrystusowego na kontynencie północnoamerykańskim ks. Andrzej Totzke SChr napisał list gratulacyjny życząc min. aby Parafia w dalszym ciągu była dla wielu żywą rodziną dzieci Bożych. Oprawę muzyczną Mszy św. prowadził Zespół Magnifikat, który na tę okoliczność ułożył melodię i wykonał Hymn do św. Jadwigi. 
Przedłużeniem radości 70 lecia istnienia Parafii był uroczysty bankiet na sali gen. Sikorskiego w Oshawie w którym uczestniczyło ok 400 gości. Komisja parafialna postanowiła przyznać statuetki św. Jadwigi Śląskiej osobom szczególnie oddanym Parafii. Niektórzy odznaczają się ponad 25-letnią posługą dla dobra wspólnoty. Przyznane zostały również dyplomy uznania dla tych, którzy tworzą wspólnoty przy Parafii, poświęcając swój czas i siły. Nie zabrakło wspólnego wspominania historii Parafii, wspaniałych polskich tradycyjnych układów tanecznych zespołu „Tatry”, występów artystycznych dzieci z sobotniej Szkoły Polskiej oraz młodzieży ze Średniej Szkoły i Kultury Polskiej im K.Norwida, natomiast grupa harcerzy porwała serca uczestników swoim śpiewem. Wszystko w dziękczynieniu na chwałę Bożą.

Comments are closed.