Międzynarodowa wystawa o Cudach Eucharystycznych


Zapraszamy wszystkich parafian i gości do sali parafialnej na międzynarodową wystawę o Cudach Eucharystycznych, której autorem i projektantem jest młody błogosławiony kościoła Carlo Acutis. Zmarł mając 15 lat, z odwagą przechodził białaczkę typu M3 -uważaną za najbardziej agresywną postać tej choroby. Postanowił wykorzystać swój talent informatyczny do zaprojektowania i stworzenia międzynarodowej wystawy o Eucharystii którą będziemy mogli podziwiać w naszej sali parafialnej. Wystawa zrobiona jest w języku polskim i angielskim. Otwarcie wystawy w Uroczystość Bożego Ciała w sobotę po wieczornej Mszy św. Na ręce pana Andrzeja Poczekaj koordynatora wystawy składam podziękowania wszystkim którzy przyczynili się do realizacji tego projektu.
On Corpus Christi – June 19, 2022 We would like to invite to parish hall all parishioners and guests to the international “Eucharistic Miracles” Exhibition, the author of which is the new blessed Carlo Acutis, whose relics were present with us during Confirmation on May 29. The project is led by Andrzej Poczekaj. Więcej informacji o błogosławionym Carlo znajdziesz poniżej
Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie (Wielka Brytania), jako syn włoskich emigrantów Andrei i Antonii Salzano przebywających w London City w związku z pracą zawodową. Carlo został ochrzczony 18 maja tego samego roku w Kościele „Our Lady of Dolours” w Londynie. We wrześniu 1991 roku rodzina Salzano wróciła do Mediolanu. Kiedy Carlo skończył 4 lata, rodzice zapisali go do przedszkola, a następnie do szkoły podstawowej prowadzonej przez Siostry pod wezwaniem Świętej Marceliny (wł. Istituto Tommaseo delle Suore Marcelline), znajdującej się w pobliżu ich miejsca zamieszkania. W dniu 16 czerwca 1998 roku Carlo przystąpił do Sakramentu Wczesnej Komunii Świętej, dzięki specjalnemu pozwoleniu Jego kierownika duchowego- Arcybiskupa Pasquale Macchi. Uroczystość odbyła się w klasztorze Sióstr Klauzurowych Romitek z Zakonu Sant’Ambrogio ad Nemus w Bernaga di Perego (Lecco). W dniu 4 maja 2003 roku w kościele Santa Maria Segreta, Carlo przystąpił do Sakramentu bierzmowania, którego udzielił mu prałat Luigi Testore- były Sekretarz kardynała Carlo Marii Martiniego i proboszcz parafii San Marco w Mediolanie.
W wieku czternastu lat, Carlo rozpoczął naukę w Liceum Klasycznym przy Instytucie Leona XIII w Mediolanie, prowadzonym przez Ojców Jezuitów, gdzie w pełni rozwinął swoją osobowość.
Wraz ze studentami informatyki uczestniczył w tworzeniu strony internetowej mediolańskiej parafii Santa Maria Segreta. Pomimo że nauka w liceum była niezwykle absorbująca, z własnej inicjatywy postanowił poświęcić część wolnego czasu na przygotowywanie młodzieży do bierzmowania, nauczając katechizmu w parafii Santa Maria Segreta.
W tym samym roku zaprojektował nową stronę internetową poświęconą wolontariatowi prowadzonemu przez Instytut Leona XIII oraz promował i koordynował tworzenie spotu dla licznych inicjatyw w ramach tego przedsięwzięcia, o zasięgu ogólnokrajowym. Lato 2006 roku spędził na projektowaniu strony internetowej w ramach tego projektu.
Był również autorem strony internetowej Papieskiej Akademii Cultorum Martyrum. Ze względu na swoją uczynność i wesołe usposobienie Carlo zawsze znajdował się w centrum uwagi swoich przyjaciół, między innymi dlatego, że chętnie pomagał im przy obsłudze komputera i programów informatycznych.
Carlo uzyskał wiele dyplomów uznania oraz certyfikatów poświadczających posiadane przez Niego umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz fakt, że chętnie dzielił się posiadaną wiedzą nie tylko z członkami rodziny ale również z kolegami i osobami zwracającymi się do Niego o taką pomoc.
Jako apostoł Eucharystii, Sługa Boży Carlo postanowił wykorzystać swój talent informatyczny do zaprojektowania i stworzenia międzynarodowej wystawy na temat „Cudów Eucharystycznych”.
Jest to obszerny materiał fotograficzny z bogatymi opisami, przedstawiający niektóre z głównych Cudów Eucharystycznych uznanych przez Kościół (około 136), które miały miejsce na przestrzeni wieków w różnych krajach Świata.
Carlo był również niezwykle mocno oddany Madonnie, na wyraz czego codziennie odmawiał różaniec.

Comments are closed.