ANOTHER LOCKDOWN

UWAGA:   LOCKDOWN OD 19 KWIETNIA 2021r AŻ DO ODWOŁANIA

Drodzy Parafianie,

Z uwagi na wymagania Rządu Prowincji Ontario, podczas trwania czasu stanu wyjątkowego, począwszy od poniedziałku 19 kwietnia 2021r. aż do odwołania (sugerowana data to maj 20) wszystkie Msze św. odprawiane publicznie są odwołane (DYSPENSA), zarówno w ciągu tygodnia, jak i w weekendy.   Msze święte w intencjach wcześniej zamówionych ks. Proboszcz odprawi w dowolnym czasie każdego dnia. 

NIEDZIELA:   Nasz kościół będzie otwarty każdej niedzieli w godzinach: 10:00am – 2:00PM do prywatnej 10 minutowej modlitewnej adoracji.  9 OSÓB – to maksymalna zezwolona ilość ludzi w kościele; podczas adoracji istnieje możliwość przyjęcia komunii świętej.

DNI POWSZEDNIE: Od poniedziałku do soboty, kościół będzie otwarty od godz: 5:00PM do 6:00PM, w tym czasie zostanie udzielona komunia święta.

POGRZEBY:  Maksymalna ilość ludzi w kościele 9 osób.

Jeśli ktoś zapragnie przyjść do kościoła w innych godzinach niż godziny otwarcia, prosimy zadzwonić do drzwi biura parafialnego. W tym wyjątkowym czasie wchodzimy do kościoła tylko bocznymi drzwiami.  Dziękujemy za współpracę i zrozumienie. Kolejne informacje będą podane w miarę rozwoju sytuacji.   

ATTENTION: LOCKDOWN FROM 19 APRIL 2021  UNTIL FURTHER NOTICE

Dear Parishioners,

In the view of the requirements of the Government of Ontario, beginning Monday 19th of April, 2021 until further notice, all public Masses will be cancelled, both during the week and on weekend. The priests of the archdiocese will celebrate Mass every day privately for the intentions of the people.

SUNDAY:   Our church will be open every Sunday from 10:00 am – 2:00 pm for a private 10-minute Eucharistic Adoration. 9 PEOPLE – is the maximum number of people allowed in the church; during adoration it is possible to receive Holy Communion.

WEEKDAYS:   From Monday to Saturday, the church will be open from 5:00 PM to 6:00 PM, during which time Holy Communion will be administered.

FUNERALS: are limited currently to nine people.  

If anyone wishes to come to the church outside the times mentioned above, you may do so by calling our office and/ or ringing the doorbell of the parish office. At this special time, we only enter the church through the side door.  Thank you for your continuing cooperation and understanding. Further information will be provided as the situation evolves.

Comments are closed.