Province Issues “Stay At Home Order” effective April 8, 2021

Dzisiejszym popołudniem rząd Prowincji Ontario ogłosił “Stay-At-Home Order”, który będzie obowiązywał w całej prowincji od czwartku 8 kwietnia b.r. na okres jednego miesiąca. We wszystkich regionach Archidiecezji Toronto należy przestrzegać następujących wytycznych dla miejsc kultu religijnego, a mianowicie:

  • Frekwencja jest dalej ograniczona do 15% pojemności kościołów (łącznie z osobami asystującymi).

Przez cały czas należy zachować fizyczną odległość.

  • Pogrzeby są ograniczone do 50 osób (w tym osoby pomagające, ale bez personelu domu pogrzebowego) na

polecenie Urzędu Pogrzebowego w Ontario (BAO).

  • Osoby starsze czy też osoby z osłabionym układem odpornościowym lub innymi schorzeniami powinne

pozostać w domu. Zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe,

telewizyjne lub internetowe.

Czas pandemii jest dla nas wszystkich trudnym doświadczeniem.  Testowana jest nasza pokora, człowieczeństwo i akty miłosierdzia wobec bliźniego. Dziękujemy Wam za nieustanną współpracę, cierpliwość i dostowywanie się do narzucanych nam przez rząd wytycznych i ograniczeń.  Pamiętajmy, że w Bogu nadzieja.  Z nim wszystko możemy i wszystko przetrwamy.  Pandemia niebawem ustanie.  Życzymy Wam siły, nadziei i wiary w lepsze jutro.             Niech Zmartwychwstały Jezus umocni nas wszystkich w świętości.  Miłością i nadzieją napełni nasze serca.      Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.
Oby w naszych sercach zawsze był widoczny blask nadziei Zmartwychwstania.

——————————————————————————————————————————————————–

This afternoon, the Province of Ontario announced a “Stay-At-Home Order” to take effect throughout the province as of Thursday, April 8 for a period of one month.

The announcement does not change current restrictions for places of worship. All regions of the Archdiocese of Toronto should continue with the following guidelines:

  • Attendance is limited to 15% capacity of the worship space (including those assisting – priest, cantor, etc.) for sacramental celebrations, with the exception of funerals (see below).       Physical distancing must be observed at all times. 
  • Funerals are limited to 50 people (including those assisting but not including funeral home staff) per direction from the Bereavement Authority of Ontario (BAO).  
  • The elderly, those with compromised immune systems or other health conditions should be strongly encouraged to remain home. They should not be attending church at this time. Live streaming of services should continue where this practice is underway and the dispensation from the Sunday Eucharist remains in place.

Thank you for your continued co-operation and vigilance with all health and safety measures during these challenging days. It is very much appreciated.

 

Comments are closed.