Adwent – Czas Oczekiwania

Adwent – to najpiękniejszy okres w życiu człowieka, okres oczekiwania na narodziny Boga Człowieka. Ale czy tylko? Może piękno tego okresu to także oczekiwanie na ponowne narodziny każdego z nas, na zmianę tego, co złe i nie takie, jak być powinno. Wykorzystajmy ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi.  Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Podczas Mszy Świętych będzie Ją symbolizowała zapalona roratnia świeca. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom. 

W okresie Adwentu Msze św.:. Wieczorna Msza św. w poniedziałki, środy i piątki o godz. 7:00pm. Rano we wtorki, czwartki i soboty o godz. 8:00am.  Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.

GODZINKI Każdej soboty w czasie adwentu, przed poranną Mszą św. o godz 7:40am będą odśpiewywane w naszym kościele Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny.  Zapraszamy

RORATY DLA DZIECI Zapraszamy w każdą środę dzieci i młodzież do wzięcia udziału we Mszy świętej roratniej o godz. 7.00 PM.  Na roraty przynosimy ze sobą lampiony.

ADVENT SEASON

   “Life is a constant Advent season: we are continually waiting to become, to discover, to complete, to fulfill. Hope, struggle, fear, expectation and fulfillment are all part of our Advent experience.

“The world is not as just, not as loving, not as whole as we know it can and should be. But the coming of Christ and his presence among us—as one of us—give us reason to live in hope: that light will shatter the darkness, that we can be liberated from our fears and prejudices, that we are never alone or abandoned.

   “May this Advent season be a time for bringing hope, transformation and fulfillment into the Advent of our lives.

During the Advent season:

Evening Masses at 7:00PM on: Monday, Wednesday & Friday Morning Masses at: 8:00am on: Tuesday, Thursday and Saturday. Opportunity for confession before each Mass.

Comments are closed.