„Kochaj bliźniego swego, jaki siebie samego / Love your neighbour as yourself”

DRODZY PARAFIANIE

Pomimo trwającej pandemii, po trzech miesiącach doczekaliśmy się otwarcia drzwi kościoła, na razie w 30%. Bogu dziękujemy za uchronienie nas samych, nasze rodziny i przyjaciół, od zarazy. W tym czasie wspierałem pamięcią modlitewną chorych i sędziwych wiekiem parafian, tych, którzy opiekowali się chorymi, każdą rodzinę martwiącą się o swój byt i tych, których pandemia doświadczyła chorobą a nawet śmiercią. Dziękuję za Wasze modlitwy i zatroskanie o losie naszej Parafii, jakie wyrażaliście często przez telefon. Dziękuję tym wszystkim, którzy przekazali donację na utrzymanie naszego kościoła w ostatnim czasie. Dziękuję osobom, które pomagali w prowadzeniu Parafii, w samym kościele, biurze, plebanii i obejściu kościoła. Wracamy do stałego porządku czasowego Mszy św. Jednakże, musimy zachować środki bezpieczeństwa, jakie zostały nam narzucone przez ministerstwo zdrowia. Przez najbliższy czas, zanim ustąpi pandemia, musimy je wdrożyć w życie i przestrzegać; proszę, więc o wyrozumiałość. Dalej prosić będziemy o przemożną opiekę Matki Najświętszej oraz naszej Patronki św. Jadwigi o ustanie pandemii. Wszystkim z serca pragnę powiedzieć serdeczne Bóg zapłać!              Ks. Proboszcz.

Osoby chore lub fizycznie nie zdolne przyjść do kościoła są zwolnione z obowiązku

uczestnictwa  we Mszy św.

Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, podejmowały dzieła miłosierdzia oraz na różne inne sposoby wyrażały i realizowały swoje poczucie przynależności i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Zatroszczcie się o swoje budżety i zdrowie Rodzinne. Po ustaniu epidemii osobiście będziecie mogli złożyć ofiary w kościele.

W trosce o innych do czasu ustąpienia Pandemii zaleca się:

 1. Do kościoła przychodzimy w swoich maseczkach.
 2. Wchodząc do kościoła używamy hand sanitizer.
 3. Zajmujemy miejsca od pierwszych ławek do tyłu; siadając od środka ławki, zachowując dystans (rodzina może siedzieć razem).
 4. Ofiary składamy do koszyka przed ołtarzem lub z tyłu na stoliku ofiarnym.
 5. W czasie Mszy św, znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.
 6. Komunię świętą przyjmujemy na rękę (najpierw przystępują do komunii wszyscy parafianie siedzący w ławkach po prawej stronie od ołtarza, następnie wszyscy parafianie siedzący po lewej stronie); Uwaga: wszyscy wychodzimy z ławek, zachowujemy przy tym odległość; osoby niemogące przystąpić do komunii, krzyżują ręce na piersi i skłaniają głowę na błogosławieństwo.
 7. Na zakończenie Mszy św, po błogosławieństwie prosimy o opuszczenie kościoła.
 8. Ochotnicy odkażą / przygotują kościół na następną Mszę św.
 9. Zalecane jest używanie masek w konfesjonale.

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

 

DEAR PARISHINERS

Although the pandemic continuous and all public health and safety precautions still must be followed, we are finally able to reopen the doors of our church at 30% seating capacity after three long months. We are thankful to our Lord for keeping us, our families, and friends safe during the unprecedented time. I kept all of you in my thoughts and prayers during this difficult time, especially: all elderly and sick parishioners, also those taking care of the sick, all families worried about their well-being and those people who went through covit-19 or who died from it. I am thankful for your prayers and concerns regarding the fate of our parish, which was often expressed to me during my conversations over the phone. I am also humbly grateful for all the donations made to our parish recently. At this time, I also want to express my thanks to all of the people who at that particular time helped in running our parish smoothly.   As you are all aware, as of this weekend, we are returning to our regular time schedule of the Mass celebration. For the time of pandemic, we must maintain all necessary safety measures imposed on us by the Ministry of Health. Therefore, I kindly ask for your cooperation, understanding and patience. Thank you in advance for your assistance in implementing these measures for the health and safety of our community. I also thank the faithful for their patience as we work together in partnership to join again in prayer.  Therefore, we continue to ask our Holy Mother and our patron St. Hedwig for their protection and the termination of the disease.                        God bless you all!                              Your Pastor Klemens.

People who are sick or physically unable to attend the church, are released from the obligation to attend Mass.

Recognizing the very basic commandment of love of thy neighbour, we have a responsibility to care for one another in the time of reopening, therefore we need to implement some basic safety measures:

 1. It is suggested to wear our own masks while at the church.
  2. When entering the church, please sanitize your hands.
  3. Please be advised that there is new sitting arrangement

     protocol in place: we are filling the church from the front  

     towards the back, upon entering the church please proceed to

     the front and take the places available, starting from the middle

     of the pews (families may sit together).

     Please keep social distancing while seating.

 1. Place the offering envelope to the basket placed at front of the

     altar or on the back of the  church in the basket provided.
5.  Upon the strong recommendations of medical authorities, Holy

     Communion is to be received only in the hand at this time. All

     people are asked to maintain social distancing while leaving

     the pews. If you are receiving a blessing, please cross your

     arms over your chest and you will be blessed from the

     pastor.  Only one side of the church lines up to receive the

     Eucharist first than the other.

 1. At the Sign of Peace rather than shaking hands, please bow or

     nod to those around you who are not members of your

     household.
7.  At the end of the Mass, after the blessing, please leave the

     church while maintaining social distance.

 1. Volunteers will disinfect / prepare the church for the next Mass.
  9. It is recommended to use masks in the confessional.
  Thank you for your understanding and patience.

 

Comments are closed.