INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW PREZYDENTA RP W KANADZIE

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, ŻE WYBORY PREZYDENTA RP W KANADZIE ODBYWAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE W SPOSÓB KORESPONDENCYJNY.

INFORMACJA NT. REJESTRACJI:

  • DO 16 CZERWCA – OSOBY, KTÓRE BYŁY ZAPISANE NA GŁOSOWANIE W DNIU 10 MAJA, MUSZĄ POTWIERDZIĆ CHĘĆ UDZIAŁU W WYBORACH KORESPONDENCYJNYCH – ZA POŚREDNICTWEM STRONY EWYBORY.MSZ.GOV.PL , TELEFONICZNIE, MAILEM LUB FAXEM.
  • DO 15 CZERWCA – OSOBY, KTÓRE SIĘ WCZEŚNIEJ NIE REJESTROWAŁY, WPISUJĄ SIĘ NA LISTĘ WYBORCÓW RÓWNIEŻ PRZEZ STRONĘ: EWYBORY.MSZ.GOV.PL , TELEFONICZNIE, MAILEM LUB FAXEM.

 

PO OTRZYMANIU POCZTĄ PAKIETU WYBORCZEGO, ODDANY GŁOS W KOPERCIE ZWROTNEJ NALEŻY ODESŁAĆ RÓWNIEŻ POCZTĄ – NIE MA MOŻLIWOŚCI:

  • OSOBISTEGO ODBIORU PAKIETU WYBORCZEGO;
  • OSOBISTEGO DORĘCZENIA KOPERTY ZWROTNEJ DO KONSULA RP;
  • OSOBISTEGO DORĘCZENIA KOPERTY ZWROTNEJ DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 66 W TORONTO.

Comments are closed.