Niedziela Dobrego Pasterza – modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II o powołania

PAMIĘTAJMY W MODLITWACH O POWOŁANYCH DO SŁUŻBY W KOŚCIELE

Dzisiaj, obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza i rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. Pamiętajmy, więc o wszystkich kapłanach i siostrach zakonnych, którzy przyczynili się dla dobra naszej wspólnoty. Prośmy, Jezusa Dobrego Pasterza za młodymi ludźmi, aby nie bali się odważnie odpowiedzieć na Boże wezwanie.  „Pójdź za mną”

A jeśli powołujesz któregoś z nas, aby poświęcić go w całości dla siebie, niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać i wytrwać aż do końca. I niech się tak stanie. Amen.

LET US PRAY FOR THOSE CALLED INTO SERVICE OF THE CHURCH

Today we celebrate Good Shepherd Sunday. Let us remember through our prayers the priests and sisters who blessed our parish with their presence. Let us also pray to Jesus the Good Shepherd for all young people not to fear but boldly respond to God’s call.

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II o powołania

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych powołania do kapłaństwa, do diakonatu,  do zakonów męskich i żeńskich, do świeckiego życia konsekrowanego i misyjnego, wedle potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz zbawić.
Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę, stwórz w nas taki duchowy klimat, jaki panował wśród pierwszych chrześcijan; abyśmy stali się wieczernikiem modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego  oraz Jego darów.
Wpieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby konsekrowane. Kieruj krokami tych, którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do przyjęcia święceń albo do ślubów opartych na radach ewangelicznych.
                  Wejrzyj z miłością na tylu pełnych gotowości młodych ludzi i wezwij ich, by poszli za Tobą. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie mogą w pełni realizować samych siebie.
Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu wstawiennictwu Maryi, która jest naszą Matką i wzorem  wszystkich powołań, prosimy Cię o podtrzymanie naszej wiary, w przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas,  gdy modlimy się o to,                      o co Ty sam kazałeś nam prosić.  Amen.

Comments are closed.