Adwent // Advent

Advent by Mark Jennings

ROZPOCZYNAMY ADWENT

Dzisiejszą niedzielą w Kościele rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, a jednocześnie wchodzimy w okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Zasadniczo w okresie Adwentu na pierwszy plan wysuwa się przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego. W liturgii zaś dwie pierwsze niedziele podejmują motyw oczekiwania na ostateczne przyjście Chrystusa, a druga połowa Adwentu kieruje nasze myśli na przygotowanie do świętowania pamiątki Bożego Narodzenia. Wykorzystajmy ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Podczas Mszy Świętych będzie Ją symbolizowała zapalona roratnia świeca. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

W okresie Adwentu Msze św.:.

Wieczorna Msza św. w poniedziałki, środy i piątki o godz. 7:00pm. Rano we wtorki, czwartki i soboty o godz. 8:00am.  Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.

GODZINKI

Każdej soboty w czasie adwentu, przed poranną Mszą św. o godz 7:40am będą odśpiewywane w naszym kościele Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny.  Zapraszamy.

RORATY DLA DZIECI

Zapraszamy w każdą środę dzieci i młodzież do wzięcia udziału we Mszy świętej roratniej o godz. 7.00 PM.

Na roraty przynosimy ze sobą lampiony.

ADVENT

Today we begin a new liturgical year in the church as well as the Advent season, which is the joyful waiting for the coming of our Lord. From the 16th of December we will deepen the secret of the coming of Christ before the end of time. As well the following days are meant to be our preparation to the Christmas season. Let us take advantage of this time for renewal and

strengthening our faith in God and our fellow man. With particular attention let us look steadfastly at Mary, who is the most beautiful model of the advent preparation for the coming of our Saviour.

During the Mass She will be symbolized by the Advent season candle. Let us try to in her footsteps of never ending faith and giving to God and to people.

During the Advent season:

Evening Masses on: Monday, Wednesday & Friday at 7:00PM Morning Masses at 8:00am on: Tuesday, Thursday and Saturday. Opportunity for confession before each Mass.

Comments are closed.