Boże Narodzenie

Drodzy Parafianie, Przyjaciele & Goście!

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,

W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,

By wszystko się nam rozplątało, węzły,

konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręca
ły jak supełki,
W
łasne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze pozamienia
ły się w owieczki,
A w oczach mądre
łzy stanęły,

jak na choince barwnej świeczki.
Niech anio
ł podrze każdy dramat

aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek, tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozp
łakał, na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych – na zawsze wzię
ła w swoje ręce.
(Ks. Jan Twardowski)

 

          Niech łamany opłatek podczas Wigilii, dzieli miłość i przebaczenie,

          płomyk nadziei niech rozpromieni nasze serca i naszych Przyjaciół.

           Śpiewając kolędy prośmy bogatego Boga o światło Jego mądrości.

 

Z najlepszymi życzeniami,  dla Parafian, Przyjaciół i wszystkich Gości

            z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego

           Nowego 2018 Roku życzymy pozostając w modlitwie.

                                  Ks. Klemens Dąbrowski, TChr.

                                   Ks. Mateusz Gardziński, TChr.

 

 

 

If You look for Me at Christmas – you won’t need a special star

I’m no longer just in Bethlehem, I’m right there where you are.

You may not be aware of me amid the celebrations

You’ll have to look beyond the stores and all the decorations.

But if you take a moment from your list of things to do

     And listen to your heart, you’ll find I’m waiting there for you.

     You’re the one I want to be with, you’re the reason that I came,

     And you’ll find me in the stillness as I’m whispering your name.

                                                                    Love,  Jesus

                                                                                                                                                                              

Comments are closed.