MODLITWY ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI / PRAYERS FOR THE DEAD

Zbliża się miesiąc listopad poświęcony szczególnie modlitwom za zmarłych. W ciągu najbliższych dni,  staniemy nad grobami tych, którzy odeszli, by istnieć ciągle w nas, choć w innym wymiarze.  Świece, wieńce, wiązanki, kwiaty, to dużo, ale czy wszystko, co możemy ofiarować? To dlatego Kościół daje nam listopadowy czas zamyśleń i refleksji.

Dlatego najbliższe dni są czasem intensywnej pamięci modlitewnej. Wypominki, celebrowane Msze święte − to duchowy dar, jaki możemy ofiarować tym, którzy sami sobie pomóc już nie mogą.

* W tą W niedzielę, 29 paździenika o godz. 1:30PM w kaplicy na Cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Whitby zostanie odmówiony Różaniec św.; a następnie odprawiona będzie Msza św. w intencji wszystkichnaszych bliskich zmarłych.

Zaraz po Mszy św. ks. Proboszcz przejdzie po cmentarzu i poświęci groby; następnie o godz. 4:00PM uda się na Cmentarz Thornton i również tam odmówi modlitwy i poświęci groby

Prosimy mieć na uwadze, że nie będzie Mszy św. o godz. 12:30 w kościele.

* Od 2 do 10 listopada zostanie odprawiona nowenna 9 Mszy św. za zmarłych, różaniec i wypominki. Imiona zmarłych prosimy wypisać czytelnie na specjalnych kopertach, które wyłożone są na stoliku przy wejściu do kościoła. Odczytanie wypominek będzie przez cały miesiąc listopad.

Znicze nagrobkowe, tak jak poprzedniego roku dostępne są w kapliczce lamp wotywnych, przy głównym wejściu do kościoła.

PRAYERS FOR THE DEAD

The month of November is dedicated particularly to prayers for the dead. Let us remember our dearly departed through prayers, believing in the Communion of Saints.                                                               

* On Sunday, the 29th of October at 2:00p.m. in the chapel of Resurrection Cemetery in Whitby, there is a Mass served for all of our dearly departed.

Please Note: 12:30 p.m. Mass is cancelled on this day in our church.
* From the 2nd to the 10th of November a special novena of 9 Masses will be dedicated to the deceased, through the rosary and remembrances. The names of the dead should be written legibly on the special envelopes – which are placed on the table by main entrance to the church
.

Comments are closed.