Wielkanoc // Easter

Ktoś, kiedyś napisał… Krzyż nie miałby sen­su, gdy­by nie Zmar­twychwsta­nie, a Zmar­twychwsta­nia nie byłoby, gdy­by nie Krzyż. Wszys­tko ma swój czas i sens. A tam, gdzie trud­no pojąć, jest miej­sce na nasze zaufanie. Niech światło Je­zusa świeci każde­go dnia. Życzymy … Continue reading

Aside

Grudzień / December

  BIULETYN PARAFIALNY 2018 37, 1 NA   BIULETYN PARAFIALNY 2018 38, 2 NA   BIULETYN PARAFIALNY 2018 39, 3 NA   BIULETYN PARAFIALNY 2018 40, 4 NA & Boze Narodzenie