Update


Archidiecezja Toronto od 1 marca znosi już większość ograniczeń.
– W ławkach w kościele i sali parafialnej nie obowiązują już limity i dystanse pomiędzy uczestnikami
– Śpiew zbiorowy może zostać wznowiony.
– Kolektorzy, ministranci, lektorzy, szafarze komunii mogą wrócić do swojej posługi. Dowody szczepień nie są wymagane.
– Komunia św. może być udzielana na rękę i do ust.
– Woda święcona dostępna do użytku.
– Nadal obowiązują tylko maski.
WE INVITE YOU.

Family Day


Wszystkim rodzinom życzymy dobrego wypoczynku, obfitości. Bożego błogosławieństwa i wzrastania w wierze, nadziei i miłości.
I would not be able to get to this point without my family. They made me who I am and showed me that I’m capable of anything. Today is a perfect occasion to tell them how much I love them. Happy Family Day

Światowy Dzień Chorego


W piątek, 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Kościół będzie obchodził Światowy Dzień Chorego. Zwyczaj ten rozpoczął św. Papież Jan Paweł II w roku 1993. Tego dnia, podczas Mszy św. o godz. 19:00 zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych, który może przyjąć każda ochrzczona osoba, która z racji swoich poważniejszych dolegliwości lub podeszłego wieku, zechce umocnić się tym sakramentem. Po Mszy świętej odbędzie się także nabożeństwo w int. chorych z tzw. “błogosławieństwem lourdzkim”. ZAPRASZAMY

Positive Case of Covid-19

.


Drodzy Parafianie,
Chciałbym zapewnić was o moich nieustannych modlitwach za wasze zdrowie i waszych rodzin podczas tej pandemii. Dziękuję wam za zaangażowanie i pomoc we wprowadzeniu protokołu sanitarnego dla wspólnego bezpieczeństwa.
W Środę 19 stycznia zacząłem odczuwać symptomy wirusa Covid-19. Pomimo tego, iż uzyskałem negatywny wynik testu dla bezpieczeństwa poddałem się samoizolacji.
Dziś 21 Stycznia uzyskałem pozytywny wynik testu. Czuję się dobrze i kontynuuję samoizolację. Jestem bardzo wdzięczny Ojcom Oblatom Najświętszej Maryi Panny , za pomoc w odprawieniu Niedzielnych Mszy Świętych. Porządek Niedzielnych Mszy Świętych pozostaje ten sam. Mszę ranną sobotnią jak i również poniedziałkową wieczorną odprawię indywidualnie w złożonych intencjach.
Wszystkich parafian prosimy o monitorowanie się pod kontem symptomów. Jeśli doświadczasz objawów Covid-19 prosimy, abyś pozostał w domu i limitował kontakt z innymi. Każdy doświadczający symptomów powinien rozważyć przetestowanie się pod tym kontem lub konsultację z lekarzem.
O dalszych zmianach będziemy informować przez ogłoszenia na stronie parafialnej
Módlmy się nieustannie za tych, którzy są chorzy i tych, którzy opiekują się nimi.
Niech Bóg was Błogosławi teraz i zawsze
Ks. Marcin Dziliński SChr.
Administrator

Dear Parishioners:
On Wednesday, January 19 I’ve started displaying symptoms of Covid-19. Although rapid test results came back negative, out of an abundance of caution I started a period of self-isolation, which has resulted in daily Mass being celebrated individually.
Today I performed another rapid test, which was positive for Covid-19. I am doing well and I will continue the period of self-isolation. I am very grateful that OMI Fathers offered help and will celebrate Sunday Masses at our parish this weekend. All regularly scheduled Masses will proceed this weekend. Saturday morning Mass as well as Monday Evening Mass I will celebrate individually.
While the risk of transmission to our parishioners is low, we ask that you to self-monitor for symptoms. As we have said in the past, if you are not feeling well or experiencing Covid-19 symptoms, please do not come to church, minimize contact with others, consider a rapid antigen or PRC test and/or connect with your family doctor. We will keep you posted by our Parish website.
Thank you for your continued co-operation as we pray for all those who are sick and those who are caring for them. Be assured of my prayers for you and your loved ones in the days ahead!
Sincerely in Christ,
Rev. Marcin Dziliński Administrator

Niedziela Słowa Bożego


Papież Franciszek Listem Apostolskim w formie Motu proprio „Aperuit illis” w 2020 r. ustanowił III Niedzielę Zwykłą – Niedzielą Słowa Bożego.
W niedzielę 23 stycznia 2022, zabierzmy do Kościoła swoją Biblię i na każdej Mszy św. dokonamy obrzędu pobłogosławienia księgi Pisma Świętego.
            Bez Boga, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania.
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”
            Biblia nie jest zbiorem przekazów czy też kronik historycznych, ale jest całkowicie poświęcona integralnemu zbawieniu człowieka. Aby osiągnąć ten zbawczy cel, Pismo Święte pod działaniem Ducha Świętego przekształca słowo człowieka, zapisane na sposób ludzki, w Słowo Boże. Rola Ducha Świętego w Piśmie Świętym jest fundamentalna.
„Duch Święty przekształca Pismo Święte w żywe Słowo Boże”
            Działanie Ducha Świętego dotyczy nie tylko procesu formowania się Pisma Świętego, ale także wpływa na tych, którzy słuchają Bożego Słowa. Konieczne jest zatem zaufanie działaniu Ducha Świętego, który nadal realizuje swoją szczególną formę natchnienia, gdy Kościół naucza Pisma Świętego, a Magisterium wyjaśnia je w sposób autentyczny.
„Duch Święty kontynuuje swoje działanie”
            Pismo Święte spełnia swoje prorocze działanie przede wszystkim w stosunku do tych, którzy go słuchają. Sprawia, iż odczuwają jednocześnie słodycz i gorycz. Słodycz Słowa Bożego zachęca nas do dzielenia się Nim z tymi, których spotykamy w naszym życiu, aby wyrazić pewność zawartej w Nim nadziei. Z kolei gorycz jest często oferowana, aby sprawdzić, jak trudno jest nam żyć w sposób spójny ze Słowem lub doświadczyć Jego odrzucenia, gdy uważa się, iż nie nadaje.
„Konieczne jest aby nigdy nie przyzwyczajać się do Słowa Bożego”
            Słowo Boże nieustannie przypomina nam o miłosiernej miłości Ojca, który prosi swoje dzieci, aby żyły w miłości. Życie Jezusa jest pełnym i doskonałym wyrazem tej Boskiej miłości, która niczego nie zatrzymuje dla siebie, ale ofiarowuje się każdemu bezgranicznie. Otwiera nam oczy wskazując jednocześnie na solidarność z innymi.

Lekcja Religii w języku polskim ONLINE


Zgodnie z zaleceniami Diecezji nie ma spotkań grup parafialnych i duszpasterskich, dlatego w naszej parafii uruchamiamy Lekcje Religii ONLINE.
Dla dzieci młodszych i przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej prosimy wysłać prośbę o link dostępu w lekcjach religii online do katechetki pani Renaty renatawoyt@gmail.com lub skontaktować się telefonicznie 905-441-1992, przynajmniej 1 dzień przed zajęciami.
Dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania prosimy wysłać prośbę o link dostępu w lekcjach religii online do księdza Marcina mdzilinski@archtoronto.org
Przyjmujemy również nowe zgłoszenia.
GRAFIK ZAJĘĆ:
Młodzież przygotowująca się do Bierzmowania PONIEDZIAŁEK godz. 17:00
Najmłodsza grupa dzieci WTOREK godz. 17:00
Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej WTOREK godz. 18:00
Wymagany jest mikrofon oraz mile widziana kamerka internetowa.

Step 2


Rząd prowincji ogłosił, że od środy 5 stycznia 2022 r. wchodzą nowe restrykcje w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa Omicron. Większość ograniczeń będzie trwać co najmniej 21 dni. Ograniczenia pojemności miejsc kultu są ustalone na 50% (w przypadku naszego kościoła max 175 osób), jednak odległość 2 metrów (6 stóp) musi być zachowana przez osoby spoza tej samej rodziny. Maseczki zakrywające usta i nos nadal obowiązkowe. Parafian którzy uczęszczają na niedzielną Mszę św. o godz 11:00 prosimy o rozważenie uczestnictwa w porannych Mszach świętych o godz. 8:00 i 9:30 gdyż na tych Mszach jest miej osób i większy komfort uczestnictwa. Katechezy dla dzieci i młodzieży odwołane do 17 stycznia. Więcej informacji w języku polskim i angielskim poniżej.
polski english

REJESTRACJA/REGISTER


Z uwagi na to że w dalszym ciągu obowiązują limity uczestników na Mszy św. podobnie jak większość parafii jesteśmy zmuszeni wprowadzić rejestrację (ale tylko na PASTERKĘ i BOŻE NARODZENIE) W tym czasie większość parafian licznie uczestniczy w nabożeństwach świątecznych dlatego rejestracja jest pomocna by uniknąć spiętrzenia się osób na jednej Mszy św. Prosimy aby osoby, które nie mają dostępu do komputera i internetu poprosiły młodszych o pomoc.

Due to the fact that there are still limits of participants at the Holy Mass. like most parishes, we are forced to introduce registration (but only for the CHRISTMAS EVE or CHRISTMAS). During this time, most of the parishioners participate in large numbers in Christmas services, so registration is helpful to avoid crowds of people at one Mass. We ask people who do not have access to a computer and the Internet to ask the younger generation for help.

Jeśli rezerwacja przebiegnie pomyślnie otrzymasz potwierdzenie na maila. WYDRUKUJ rezerwacje umieszczoną w załączniku maila lub okaż z telefonu i przedstaw osobie dyżurującej przy wejściu Kościoła.
Podczas rezerwacji można posługiwać się tym samym mailem, na który przesłane zostanie potwierdzenie.
Zwolnieni z rezerwacji są dzieci do 7 roku życia.
Przypominamy, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 10 min przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej organizacji prosimy o przybycie wcześniej. Do Kościoła wchodzimy wejściem głównym a wychodzimy bocznymi wyjściami na parking (nie dotyczy to osób starszych i niepełnosprawnych).
Przez system rejestracyjny można zarezerwować 120 miejsc.
Dodatkowo będzie 20 miejsc przy wejściu do Kościoła w dniu wydarzenia, rejestracja według zasady first come first serve.
Pozostałe miejsca zarezerwowane są dla osób które zamówiły intencję Mszy św oraz lektorów posługujących podczas liturgii.
Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznej.
Podczas rezerwacji prosimy zwracać uwagę na datę i godzinę Mszy św.
Aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z liturgii Świątecznej, prosimy wybrać tylko jeden dzień (Pasterka 24 grudnia lub Dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia).
Wchodząc do kościoła dezynfekujemy ręce. W Kościele jest obowiązek noszenia maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta przez cały czas trwania nabożeństwa . Rodziny mogą siedzieć razem, inne osoby zachowują odstęp 2 metrów i zajmują miejsce w wyznaczonych ławkach. Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, rozpoczynając od prawej strony kościoła i odchodzimy bocznymi nawami następnie lewa strona kościoła i odchodzimy bocznymi nawami.
W obecnej sytuacji Komunie św. udzielamy tylko na rękę.

If the booking is successful, you will receive a confirmation by e-mail. PRINT the reservation in the attachment by e-mail or show it from your phone and present to the person on duty at the entrance of the Church.
When booking, you can use the same e-mail to which the confirmation will be sent.
There is no need to reserve a seat for children under 7 years of age.
We would like to remind you that the reservations are personal and one card is valid for one person. The reservation is valid up to 10 minutes before the Holy Mass. After this time, it is canceled. For efficient organization, please arrive earlier. We enter the Church through the main entrance and we go out through the side exits to the parking lot (this does not apply to the elderly and the disabled).
120 places can be reserved through the registration system.
Additionally, there will be 20 places at the entrance to the Church on the day of the event, registration is first come first serve.
The remaining places are reserved for people who ordered the intention of the Holy Mass and for lectors who serve during the liturgy.
We do not make reservations by phone.
When booking, please pay attention to the date and time of the Holy Mass.
In order for as many people as possible to benefit from the Christmas liturgy, please select only one day (Midnight Mass on December 24 or Christmas Day on December 25).
When entering the church, we disinfect our hands. It is obligatory in the Church to wear a protective mask that covering the nose and the mouth for the entire duration of the service. Families can sit together, other people keep a distance of 2 meters and sit on designated benches. We approach Communion only along the main aisle, starting from the right side of the church and go through the side aisles, then the left side of the church and go through the side aisles.
We can only receive Communion in the hand.

Rejestracja on-line od niedzieli 19 grudnia od godziny 15:00 na PASTERKĘ lub BOŻE NARODZENIE
Registration on-line will be open Dec 19th at 3pm for either Dec 24th or 25th.

W celu rejestracji kliknij napis REGISTER
To register, click the REGISTER

Christmas schedule


Confession Schedule for Christmas:

Mon Dec 13th 6:30 -6:55pm
Tue Dec 14th 7:30 – 7:55am
Wed Dec 15th 6:30- 6:55pm
Thuc Dec 16th 7:30 – 7:55am
Fr Dec 17th 6:00- 6:55pm
Sat Dec 18th 4:30 – 4:55pm
Sat Dec 18th 7:30 – 7:55am

Mon Dec 20th 6:00-6:55pm
Tue Dec 21st 7:00 – 7:55am
Wed Dec 22nd 6:00- 6:55pm
Thu Dec 23rd 7:00 – 7:55am
Thu Dec 23rd 6:00- 6:55pm

Przed pasterkami oraz w Święta Bożego Narodzenia– nie ma spowiedzi
Before Midnight Masses and during Christmas Days– no confession

Registration on-line www.sthedwig.ca will be open Dec 19th at 3pm for either Dec 24th or 25th.
Z rejestracji zwolnieni są lektorzy i osoby, które zamówiły intencje Mszy.

DECEMBER/ GRUDZIEŃ 24 CHRISTMAS EVE/ WIGILIA
8:00 pm (PL)
10:00 pm (PL/Eng)
12:00 am (PL)

DECEMBER/ GRUDZIEŃ 25 CHRISTMAS / BOŻE NARODZENIE
9:30 am (PL/Eng)
11:00 am (PL)

Roraty


Roraty w poniedziałek, środa i piątek o godz. 7:00pm. W środy szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież.
Na roraty przynosimy ze sobą lampiony oraz bombkę z wypisanymi dobrymi uczynkami do udekorowania „choinki dobra”.