TRIDUUM PASCHALNE & LOCKDOWN NEWS

Aby zapoznać się z rozkładem naszego Triduum Paschalnego w naszym kościele naciśnij na poniższy link:

TRIDUUM PASCHALNE 2021 Link

UWAGA:     LOCKDOWN  NEWS

W czwartek 1 kwietnia b.r., rząd prowincji Ontario ogłosił ponowny Lockdown.

Kościoły i miejsca kultu Bożego pozostają otwarte jedynie na 15% pojemności budynku, w naszym przypadku jest to liczba 70 osób. Rozumiemy i czujemy waszą frustrację i zapewniamy Was, że z naszej strony zrobimy wszystko, aby Święta Wielkanocne 2021 przebiegły sprawnie i aby ten kolejny Lockdown nie uszczerbił naszej wierze w dobroć i Miłosierdzie Boże. Dlatego też ze względu na nowe restrykcje nanieśliśmy poniższe zmiany:

 • Wielki Piątek – oprócz Drogi Krzyżowej o godz. 3:00 PM i Liturgii Krzyża o godz. 7:00 PM została dołożona dodatkowa okazja do poświecenia krzyży i przyjęcia Komunii św. w południe o godz. 12:00 PM.
 • Wielka Sobota – świecenie pokarmów, co 15 min. od godz. 10:00 am – 2:00 PM.

Wejście do kościoła tylko bocznymi drzwiami.

 • Niedziela Zmartwychwstania – Msze św. według wcześniejszych planów.
 • Poniedziałek Wielkanocny – odprawione zostaną 3 Msze św. o godz: 11:00 am, 1:00 PM, & 7:00 PM, na które przygotowane zostaną bilety.
 • Przez najbliższe 4 tygodnie, w piątki, będzie dodatkowa Msza św. o godz. 8:00 am.
 • Za tydzień, w niedzielę Bożego Miłosierdzia dodatkowa Msza o godz. 3:00 PM,

W kolejne trzy niedziele lockdownu, dodatkowa Msza o godz. 1:00 PM.

Na następne Msze niedzielne będą przygotowane bilety.

Osoby chore lub fizycznie nie zdolne przyjść do kościoła są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, podejmowały dzieła miłosierdzia oraz na różne inne sposoby wyrażały i realizowały swoje poczucie przynależności i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Zatroszczcie się o swoje budżety i zdrowie Rodzinne. Po ustaniu epidemii osobiście będziecie mogli złożyć ofiary w kościele.

      ____________________

This Thursday, April 1, the government of Ontario announced another provincial Lockdown. Churches and places of worship are permitted to allow up to 15 % of the building’s capacity, in our case that is 70 people. We understand and feel your frustration and assure you that we will do everything on our part to ensure that this Easter runs smoothly and that the Lockdown would not damage our faith in God’s goodness and God’s Mercy. Therefore, due to the new restrictions, we have made the following changes to our existing schedule:

 • Good Friday – in addition to the Way of the Cross at 3:00 pm and the Liturgy of the Cross at 7:00 pm, at noon 12:00 pm there will be an opportunity to receive blessing of the crosses and receive Holy Communion
 • Holy Saturday – blessing of food baskets will take place every 15 minutes from 10:00 am – 2:00 pm.

Entry to the church is only through the side door.

 • Resurrection Sunday – Holy Masses. As scheduled previously.
 • Easter Monday – 3 Holy Masses will be celebrated at: 11:00 am, 1:00 pm, & 7:00 pm, for which tickets will be prepared.
 • There will be an additional Mass each Friday for the next 4 weeks at 8:00 am
 • In a week’s time, on Divine Mercy Sunday, an additional Mass will be celebrated at 3:00 PM.
 • On the next three Sundays of the lockdown, an additional Mass was added for 1:00 PM.

Tickets will be prepared for the next Sunday Masses.

People who are sick or physically incapable of coming to church are exempt from the obligation to attend Holy Mass.

At the same time, I am asking that the persons benefiting from the dispensation persevere in personal and family prayer, undertake works of mercy and in various other ways express and realize their sense of belonging and responsibility for the community of the Church. I also encourage you to connect spiritually with the Church community through radio, TV and / or Internet broadcasts. Take care of your budgets and Family health. After the epidemic is over, you will be able to make offerings in person at the church.

Modlitewny Szturm Do Nieba w Intencji Uzdrowienia Gabrysia,

Kochani,

Tydzień temu wstrząsnęła nami wiadomość o ciężkiej chorobie 3 letniego Gabrysia, Synka jednych z naszych Parafian, u którego zdiagnozowano terminalnego guza mózgu.  Rodzinę Poczekaj czeka walka o życie Synka – pełna wyzwań i wyrzeczeń, na które nieliczni są w pełni przygotowani. Gabriel rozpocznie natychmiastową 6 tyg. rundę naświetleń. Pomimo, że rak został oszacowany za nieuleczalnego, wierzymy w moc miłości i modlitwy.           Wierzymy, że łaska i miłosierdzie Boże nie zna granic i, że Bóg czyni cuda nieustannie.  Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.

Prosimy Parafian i Gości o modlitewny szturm do nieba w intencji:

Uzdrowienia Gabriela oraz siłę i wytrwałość w dźwiganiu krzyża dla Jego bliskich.  

Z góry w imieniu Rodziny składamy serdeczne Bóg zapłać!

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

KAŻDEGO DNIA NOWENNY- (należy odmawiać przez 9 kolejnych dni)

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i potrzebuję …………….. (przedstaw Matce Bożej twoje prośby).

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

WSPÓLNE BŁAGANIA
Za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących, abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

WSPÓLNE PODZIĘKOWANIA
Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalonych z rozpaczy,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,
Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za miłość Twą macierzyńską,
Za dobroć Twą niezrównaną,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

WSPÓLNE PROŚBY
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych.

Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie,
Matko nasza najlepsza,
Pośredniczko nasza u Boga,
Szafarko łask wszelkich,
Matko świętej wytrwałości,
Tronie Miłosierdzia Bożego,
Wszechmocy błagająca,
Poręko naszego zbawienia,
Pogromczyni mocy piekielnych,
Kotwico naszej nadziei,
Umocnienie słabych,
Ucieczko uciśnionych,
Żywicielko głodnych,
Opatrzności ubogich,
Cudowna Lekarko w chorobach,
Ratunku ginących grzeszników,
Nadziejo zrozpaczonych,
Patronko misji świętych,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Mistrzyni życia duchowego,
Strażniczko czystości,
Opiekunko rodzin,
Czuła Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Przewodniczko pewna do nieba,
Obrona nasza na Sądzie,
Wybawicielko z czyśćca.

W. Tyś naszą ucieczką, o Pani!
O. Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, pozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA ZA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
Matko Nieustającej Pomocy, proszę za wszystkich potrzebujących pomocy, za cały Kościół święty i za całą nieszczęśliwą ludzkość. Zobacz, Królowo świata, jak wielka jest liczba potrzebujących, smutnych i cierpiących. Czy Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? Czy nie jesteś Wszechmocą błagającą? Przecież nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. Okaż nam się Matką, spiesz z pomocą swoją w naszych potrzebach. Spiesz nam z pomocą swoją zawsze, a zwłaszcza w godzinie naszej śmierci. Amen.

AKT CODZIENNEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
O Pani moja, o Matko moja, Tobie oddaję się cały, a na dowód mego oddania poświęcam dziś Tobie moje oczy, uszy, usta i serce, poświęcam całego siebie. Skoro więc jestem Twoim, o Dobra Matko, strzeż mnie i broń mnie jako własności swojej. Amen.

MODLITWA
Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconymi Bogu. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy. Amen

Poniżej znajduje się Link na GoFundMe – dla wszystkich tych Parafian, którzy zechcieliby wesprzeć finansowo Rodzinę Poczekaj.

https://www.gofundme.com/f/akt96-help-gabriel-fight-cancer?qid=07a2570c4554f7280daf40ade092fb74

***********************

Help Gabriel in his fight against cancer

It is with broken hearts that we are sharing that Gabriel has been diagnosed with a terminal brain tumor. In his three short years, he has brought lifetimes of joy and love to his beloved mother, father, sisters Ava, Veronica, newborn baby brother Lukas, and his entire family. The Poczekaj family is about to endure the battle of a lifetime – one filled with challenges and sacrifices that few are ever fully prepared to meet. But, they are strong, they are committed, they are loving, and they are ready to do what is necessary. However, we, their friends, family, and loved ones, can help lend our support to ensure they can focus on Gabriel and each other during this unimaginably difficult time.  Gabriel will begin an immediate round of radiation in the coming weeks. Although cancer has been deemed terminal, we know through the power of love and prayer, miracles can happen.
On behalf of Angela, Andrej, Ava, Veronica, Lukas, and Gabriel, we thank you for your thoughts, prayers, and generosity. They will need all the help they can get –  so let’s give them an army of love and support. 
 

We invite all parishioners to join us in praying a Novena to Our Lady of Perpetual Help for the next 9 days, for the miracle of healing for Gabriel. 

Novena to Our Lady of Perpetual Help

 1. Behold, O Mother of Perpetual Help, at thy feet a wretched sinner, who has recourse to thee and trusts in thee. O Mother of mercy, have pity on me; I hear all men call thee the refuge and hope of sinners: be therefore my refuge and my hope. Help me for the love of Jesus Christ: hold out thy hand to a fallen wretch, who commends himself to thee and dedicates himself to be thy servant forever. I praise and thank God, who of His great mercy hath given me this confidence in thee, a sure pledge of my eternal salvation. Alas, it is only too true that in the past I have fallen miserably because I did not come to thee. I know that with thy help I shall conquer; I know that thou wilt help me if I commend myself to thee; but I am fearful lest in the occasions of sin I shall forget to call upon thee and so I shall be lost. This grace, then, do I ask of thee; for this, I implore thee, as much as I can and know how to do; namely, that in the assaults of hell I may ever run to thy protection and may say to thee: Mary, help me; Mother of Perpetual Help, permit me not to lose my God.

Hail Mary, three times.

 1. O Mother of Perpetual Help, grant me ever to be able to call upon thy powerful name, since thy name is the help of the living and the salvation of the dying. Ah, Mary most pure, Mary most sweet, grant that thy name from this day forth may be to me the very breath of life. Dear Lady, delay not to come to my assistance whenever I call upon thee; for in all the temptations that assail me, in all the necessities that befall me, I will never leave off calling upon thee, ever repeating: Mary, Mary. What comfort, what sweetness, what confidence, what tenderness fills my soul at the sound of thy name, at the very thought of thee! I give thanks to our Lord, who for my sake hath given thee a name so sweet, so lovable, so mighty. But I am not content merely to speak thy name; I would utter it for very love of thee; it is my desire that love should ever remind me to name thee, Mother of Perpetual Help.

Hail Mary, three times.

 1. O Mother of Perpetual Help, thou art the dispenser of every grace that God grants us in our misery; it is for this cause that He hath made thee so powerful, so rich, so kind, that thou mightest assist us in our miseries. Thou art the advocate of the most wretched and abandoned sinners, if they but come unto thee; come once more to my assistance, for I commend myself to thee. In thy hands I place my eternal salvation; to thee, I entrust my soul. Enroll me among thy most faithful servants; take me under thy protection and it is enough for me: yes, for if thou protect me, I shall fear nothing; not my sins, for thou wilt obtain for me their pardon and remission; not the evil spirits, for thou art mightier than all the powers of hell; not even Jesus, my Judge, for He is appeased by a single prayer from thee. I fear only that through my own negligence I may forget to recommend myself to thee and so I shall be lost. My dear Lady, obtain for me the forgiveness of my sins, love for Jesus, final perseverance, and the grace to have recourse to thee at all times, O Mother of Perpetual Help.

Hail Mary, three times. 

If you would like to support financially Gabriel’s Family in their fight against cancer, please follow the link:        https://www.gofundme.com/f/akt96-help-gabriel-fight-                cancer?qid=07a2570c4554f7280daf40ade092fb74

 

 

Msza św. Żałobna za śp. † ks. Stanisława Rakieja

3 X 1949 –  27 II 2021

NIECH ODPOCZYWA W POKOJU

Bóg powołał do wieczności naszego byłego Proboszcza: śp. † Ks. Stanisława Rakieja (72)

W czwartek, 4 marca 2021, odprawiona została Msza święta żałobna w naszym          kościele  św. Jadwigi w Oshawie za śp. ks. Stanisława Rakieja SChr.

Zmarłego polecamy Bożemu Miłosierdziu, a rodzinie, współbraciom i znajomym pogrążonym w żałobie składamy wyrazy współczucia.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie.

wirtualny znicz | Power of prayer, Outdoor decor, Prayers

Więcej informacji znajdziesz w Nekrologu.

MODLITWA POST JAŁMUŻNA

Podejmij post od GNIEWU i NIECHĘCI.
Codziennie daj swym najbliższym
dodatkową porcję miłości.
Podejmij post od OSĄDZANIA INNYCH.
Zanim kogoś potępisz, przypomnij sobie,
jak Jezus odnosi się do twoich upadków.
Podejmij post od NARZEKANIA.
Kiedy będziesz miał ochotę narzekać,
zamknij oczy i przypomnij sobie małe
radości i tę wielką radość, że Pan cię kocha.
Podejmij post od UCZUCIA ŻALU
i PRETENSJI do INNYCH.
Ciągle pracuj nad przebaczeniem tym,
którzy cię zranili.
Podejmij post od PYCHY i ZAZDROŚCI,
bo one rujnują twoje życie wewnętrzne.
Gdy tak przeżyjesz Wielki Post bardzo
głośno i radośnie będziesz śpiewał….   

                                                               ALLELUJA

UWAGA:     LOCKDOWN NEWS

W piątek 12 lutego, rząd prowincji Ontario ogłosił powrót do systemu oznaczenia kolorami dla regionów, które powrócą do Covid-19 Response Framework w przyszłym tygodniu. Jest już nam wiadomo, że od wtorku 16 lutego 2021 Durham, Simcoe i Orangeville zostaną umieszczone w czerwonej (kontrolnej) strefie.

Kościoły zostają otwarte. Przypominamy, że ograniczenia w Czerwonej Strefie dla miejsc kultu są następujące:

 • 30% pojemności (z zachowaniem fizycznej odległości) na celebracje liturgiczne / sakramentalne (msze, wesela, pogrzeby, pojednanie). Należy przestrzegać wytycznych WorshipSafe.

 

This Friday, the provincial government announced the color designations for regions returning to the Covid-19 Response Framework next week. As of Tuesday, February 16, 2021, Durham, Simcoe and Orangeville will be placed in the Red (Control) Zone.

A reminder that Red Zone restrictions for places of worship are as follows:

 • 30% capacity (observing physical distancing) for liturgical/sacramental celebrations (Mass, Weddings, Funerals, Reconciliation).   WorshipSafe  guidelines must be followed

Piosenka ewangelizacyjna >DOBRO, PRAWDA I PIĘKNO<

W ramach opracowywania programu na Wielki Post, ks. proboszcz Klemens Dąbrowski SChr. wraz z Panem Romanem Barciakiem opracowali piosenkę ewangelizacyjną pt. “Prawda, dobro i piękno”. 

Dzisiejszy świat preferuje odwrotność zamiast dobra – zło; zamiast prawdy – fałsz, kłamstwo; zamiast piękna – brzydota, pogubić się można, więc – na nowo – jak odnaleźć Dobro, Prawdę i Piękno.                                                                                                                                           Tekst: Roman Barciak,
Muzyka: Ks. Klemens Dąbrowski SChr.
Canada, Ontario – January 26-28, 2021

Prawda, dobro i piękno

                                                       (Cap. II)

                                                                  G d C        A e D

Jak rozpoznać w zamęcie dnia                      C                D

Prawdę, dobro i piękno                               G                A

Jak odnaleźć każdego dnia                            d                e

Sens istnienia w nim wieczność                     a                 h

Jak oddzielić z tak wielu kłamstw                        C – G            D – A

Dobro, które istnieje                                            d – F             e – G

Aby rozbudzić sumienie                                       C d G           D e A      /2x

 

Jak rozpoznać wśród wielu słów                    C                 D

Prawdę, dobro i piękno                               G                  A

By w czystości ludzkich serc                         d                   e

Znów rodziło się piękno                                a                    h

Jak oddzielić z tak wielu kłamstw                      C – G           D – A

Prawdę, która istnieje                                       d – F            e – G

Aby wzbudzić nadzieję                                     C d G           D e A       /2x

 

Jak rozpoznać wśród tylu łez                        C                     D

Prawdę, dobro i piękno                              G                     A

I na przekór tym chwilom złym                     d                      e

Wydobyć z nich piękno                                a                       h

Jak oddzielić z tak wielu kłamstw                      C – G     D – A

Piękno, które istnieje                                        d – F       e – G

I odnaleźć w tym BOŻY plan                            d – e       e – fis

I przywrócić nadzieję                                        C d G     D e A             /2x

I przywrócić nadzieję                                              C d C           D e D

 

UWAGA: Od 26 grudnia aż do odwołania

Niedziela:

W czasie lockdown, nasz kościół będzie otwarty każdej niedzieli w godzinach: 10:00am – 2:00PM do prywatnej 10 minutowej Adoracji Najśw. Sakramentu.  9 OSÓB – to maksymalna zezwolona ilość ludzi w kościele; podczas adoracji istnieje możliwość przyjęcia komunii świętej. 

Dni Powszednie:

Od poniedziałku do soboty, kościół będzie otwarty od godz: 5:00PM do 6:00PM, w tym czasie zostanie udzielona komunia święta. 

Jeśli ktoś zapragnie przyjść do kościoła w innych godzinach niż godziny otwarcia, proszę zadzwonić do drzwi biura parafialnego.

Msze święte w intencjach wcześniej zamówionych ks. Proboszcz odprawi w dowolnym czasie każdego dnia. 

Raz jeszcze życzymy Wam zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wiary i nadziei w dobre jutro

w Nowy Roku 2021.

Życzenia Świąteczne

                                           dla Parafian, Przyjaciół i

                                               wszystkich Gości!

To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. Boża Łaska narodziła się na ziemi, taką wiadomość ogłoszono chorym na życie.

„Bo życie chorobą śmiertelną jest, tak jak człowiek” (Rubik), więc szuka człowiek lekarstwa czasem tak daleko od siebie a ono jest w tobie.

To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne po cichu wstępuje otucha.
Zwyczajem wieków, łamię się opłatkiem a Narodzony niech ożywia, co zasnęło, niech raduje, co smuci i uświęca każdą nadzieję. To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc, jak silna i piękna jest Miłość, gdy pięści rozwiera. SŁOWO stało się lekarstwem na każdą chorobę,więc śpiewam z pastuszkami anielskie GLORIA!

To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku. (Emilia Waśniowska)

Niech Boże Dziecię błogosławi Was na każdy dzień

nadchodzącego 2021 Nowego Roku, tego życzę pozostając w modlitwie.

                                                Ks. Klemens Dąbrowski, TChr.

Merry Christmas & a Happy New Year 2021

If You look for Me at Christmas – you won’t need a special star I’m no longer just in Bethlehem, I’m right there where you are. You may not be aware of me amid the celebrations. You’ll have to look beyond the stores and all the decorations. But if you take a moment from your list of things to do And listen to your heart, you’ll find I’m waiting there for you. You’re the one I want to be with, you’re the reason that I came, And you’ll find me in the stillness as I’m whispering your name.

                                                                                   Love, Jesus

Nacisnij na poniższy link

https://drive.google.com/file/d/1y-41KDoX5h9_Gg3ityDmg1mN06_F7t2M/view

Adwent – Czas Oczekiwania

Adwent – to najpiękniejszy okres w życiu człowieka, okres oczekiwania na narodziny Boga Człowieka. Ale czy tylko? Może piękno tego okresu to także oczekiwanie na ponowne narodziny każdego z nas, na zmianę tego, co złe i nie takie, jak być powinno. Wykorzystajmy ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi.  Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Podczas Mszy Świętych będzie Ją symbolizowała zapalona roratnia świeca. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom. 

W okresie Adwentu Msze św.:. Wieczorna Msza św. w poniedziałki, środy i piątki o godz. 7:00pm. Rano we wtorki, czwartki i soboty o godz. 8:00am.  Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.

GODZINKI Każdej soboty w czasie adwentu, przed poranną Mszą św. o godz 7:40am będą odśpiewywane w naszym kościele Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny.  Zapraszamy

RORATY DLA DZIECI Zapraszamy w każdą środę dzieci i młodzież do wzięcia udziału we Mszy świętej roratniej o godz. 7.00 PM.  Na roraty przynosimy ze sobą lampiony.

ADVENT SEASON

   “Life is a constant Advent season: we are continually waiting to become, to discover, to complete, to fulfill. Hope, struggle, fear, expectation and fulfillment are all part of our Advent experience.

“The world is not as just, not as loving, not as whole as we know it can and should be. But the coming of Christ and his presence among us—as one of us—give us reason to live in hope: that light will shatter the darkness, that we can be liberated from our fears and prejudices, that we are never alone or abandoned.

   “May this Advent season be a time for bringing hope, transformation and fulfillment into the Advent of our lives.

During the Advent season:

Evening Masses at 7:00PM on: Monday, Wednesday & Friday Morning Masses at: 8:00am on: Tuesday, Thursday and Saturday. Opportunity for confession before each Mass.