Zmarł ks. Józef Furman SChr.

 

ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI KS. JÓZEF FURMAN

Z nadzieją Zmartwychwstania w Chrystusie informujemy, że dnia 8 stycznia 2019 r. w domu zakonnym w Puszczykowie odszedł do Pana śp. Józef Furman SChr – długoletni duszpasterz Polonii na kontynencie północnoamerykańskim.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa Furmana SChr odbyły się 11 stycznia (piątek) w Puszczykowie.

Ks. Józef Furman urodził  11 września 1933 r. w Dąbrowie (powiat poznański). Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 14 sierpnia 1950 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 1 września 1951 r. w Bydgoszczy, zaś dozgonną 1 września 1955 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął  20 kwietnia 1958 r. z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu. Po święceniach był wikariuszem w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie (1958-1959) oraz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie (1963). W latach 1959-1963 był sekretarzem Kurii Towarzystwa w Puszczykowie. W latach 1964-1966 pełnił posługę wśród Polaków w Australii (Bankstown). W latach 1966-2014  był duszpasterzem polonijnym w Ameryce Północnej: Bay City, Central Falls, San Antonio, Worcester, Wyandotte, Oshawa, Toledo, Sterling Heights, Chicago. Uczestniczył w Kapitułach Generalnych Towarzystwa w 1968 i 1983 roku. Był radnym Wice-Prowincji w USA, wice prowincjałem, ekonomem prowincji. W latach 2002-2014  duszpasterzował w parafii pw. MB Królowej Pokoju w Calgary. Od 2014 r. pełnił misję Towarzystwa w domu zakonnym w Puszczykowie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

 

 

 

Nie było miejsca…

Nie było miejsca w gospodzie,

Kolęda ta łzy nam wyciska,

Czy w sercach naszych znajdziemy

Dziś miejsce na jego kołyskę?

Kołyskę dla Boga, co z nieba

Zszedł, lecz nie znalazł gościny,

Czy znalazłby ją dziś u ciebie,

W salonie wśród twojej rodziny?

I czy strudzony drogą,

Zgarbiony przez życia niedole

Wędrowiec znalazłby w twym domu,

W Wigilię swe miejsce przy stole?

A Jezus, co dziś narodzony

Do Szopki zaprasza każdego,

Więc pokłoń się mu i weź dary,

Co z Nieba nam zniósł dalekiego.

Wiesław Sadowiński

Toronto, Boże Narodzenie 2018 r.

Boże Narodzenie

Drodzy Parafianie, Przyjaciele & Goście!

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,

W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,

By wszystko się nam rozplątało, węzły,

konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręca
ły jak supełki,
W
łasne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze pozamienia
ły się w owieczki,
A w oczach mądre
łzy stanęły,

jak na choince barwnej świeczki.
Niech anio
ł podrze każdy dramat

aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek, tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozp
łakał, na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych – na zawsze wzię
ła w swoje ręce.
(Ks. Jan Twardowski)

 

          Niech łamany opłatek podczas Wigilii, dzieli miłość i przebaczenie,

          płomyk nadziei niech rozpromieni nasze serca i naszych Przyjaciół.

           Śpiewając kolędy prośmy bogatego Boga o światło Jego mądrości.

 

Z najlepszymi życzeniami,  dla Parafian, Przyjaciół i wszystkich Gości

            z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego

           Nowego 2018 Roku życzymy pozostając w modlitwie.

                                  Ks. Klemens Dąbrowski, TChr.

                                   Ks. Mateusz Gardziński, TChr.

 

 

 

If You look for Me at Christmas – you won’t need a special star

I’m no longer just in Bethlehem, I’m right there where you are.

You may not be aware of me amid the celebrations

You’ll have to look beyond the stores and all the decorations.

But if you take a moment from your list of things to do

     And listen to your heart, you’ll find I’m waiting there for you.

     You’re the one I want to be with, you’re the reason that I came,

     And you’ll find me in the stillness as I’m whispering your name.

                                                                    Love,  Jesus

                                                                                                                                                                              

Bigos Harcerski

Koło Przyjaciół Harcerstwa serdecznie zaprasza na doroczny Bigos harcerski, który odbędzie się w niedzielę 19-go listopada 2017 o godz. 12.30 p.m. w sali parafialnej (Po mszy o godz. 11.00 am).

W programie prezentacje Harcerek, Harcerzy i Zuchów, bigos, pieczeń „meatloaf”, kiełbaski, dodatki, napoje, ciasta, herbata i kawa, loteria. Bilety do nabycia bezpośrednio przed imprezą.

Bardzo serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji polonijnych, niezrzeszonych, naszych sympatyków a przede wszystkim tych, którzy nas jeszcze nie znają.

Do zobaczenia. Czuwaj!